Lentis is een grote organisatie. Dat betekent dat we een breed scala aan zorgvormen en specialismen in huis hebben. Zo kunnen onze cliënten passende zorg ontvangen. Jaarlijks helpt Lentis ruim 30.000 mensen met psychische en psychiatrische problemen en mensen met ouderenproblematiek. Wij bieden deskundige, kwalitatieve zorg vanuit onze verschillende zorggroepen en diensten:

 • Lentis Volwassenenpsychiatrie  biedt hulp aan volwassenen en ouderen die psychische of psychiatrische problemen hebben, zoals een eetstoornis, depressie of een bipolaire stoornis.
 • PsyQ biedt in heel Nederland specialistische GGZ aan volwassenen voor de tien meest voorkomende psychische problemen zoals een depressie.
 • Basis ggz Lentis biedt hulp aan volwassenen met lichte tot matige psychische problemen.
 • Dignis biedt kwetsbare en afhankelijke ouderen die aangewezen zijn op zorg een veilig onderkomen.
 • Jonx helpt kinderen, jongeren en hun ouders bij psychiatrische problematiek. Daarnaast biedt Jonx specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun netwerk. Jonx is onderdeel van Lentis en bestaat uit twee clusters: Jonx Ambulant en Jonx Autisme.
 • Forint biedt forensisch psychiatrische zorg aan kwetsbare mensen die door ernstige psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Forensische zorg bestaat uit behandeling, begeleiding én beveiliging.
 • De Lentis Crisisdienst is 24 uur per dag beschikbaar. Dit betekent dat Lentis in haar werkgebied hulp verleent aan mensen die in een crisissituatie terecht komen.

Onze missie

Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij werken met compassie, professionaliteit en richten ons op herstel. Waar herstel (nog) niet mogelijk is richten we ons op het draaglijk maken van de gevolgen van psychische of psychiatrische problemen. Daarbij willen we dat onze cliënten zo veel mogelijk de regie over hun eigen behandeling hebben en houden. Wij gaan voor:

 • Het versterken van autonomie (eigen regie)
 • Het vergroten van persoonlijk functioneren
 • Het vergroten van maatschappelijk participeren
 • Het verbeteren van de kwaliteit van leven, onder andere door het verlichten van lijden.

Lentis heeft voor 2023 tot en met 2026 een strategische koers uitgewerkt: hierin staat wat onze keuzes zijn voor de komende vier jaar en welke doelen wij willen behalen. Iedere beslissing die we nemen toetsen we aan deze koers. De koers geeft ons richting, perspectief en duidelijkheid en zorgt voor continuïteit. Omdat de GGZ altijd in beweging is, zowel binnen Lentis als daarbuiten, kunnen we deze strategische koers jaarlijks herzien. Bekijk hier de strategische koers voor 2023 – 2026.

Betrokken, deskundig en innovatief

We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid en zijn trots op het werk dat we doen. We onderscheiden ons door vooruit te kijken, grenzen te verleggen en initiatieven te ontplooien om onze zorg steeds te vernieuwen en te verbeteren. Onze afdeling Lentis Research onderzoekt de effecten van onze zorg en bekijkt of de zorg beter kan. Ook doet Lentis wetenschappelijk onderzoek met het Universitair Medisch Centrum Groningen. Wij lopen voorop met onderzoek naar, en de behandeling van, eetstoornissen, autisme, hersenafwijkingen en integrale psychiatrie. Daarnaast blijven wij innoveren. Lentis legt grote nadruk op vernieuwende dienstverlening zoals met de gender poli, e-Health oplossingen en slimme domotica (huisautomatisering).

Grote organisatie, kleinschalige zorg

We zijn een grote organisatie, maar geloven in kleinschalige zorg. Wij vertrouwen erop dat we op die manier persoonlijk, open en oplossingsgericht kunnen werken. Dit betekent dat we actief zijn in de wijken en zoveel mogelijk in de omgeving van de cliënt werken. We werken met kleine, zelfredzame teams die gebruik kunnen maken van de voordelen van een grote organisatie. Onze medewerkers in deze teams zijn de sleutel voor het succes van onze organisatie.

Onze keurmerken

Zorg van Lentis is van hoogwaardig niveau. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn onderdelen van ons dagelijkse werk. We onderscheiden ons door vooruit te kijken, grenzen te verleggen en initiatieven te ontplooien. Onze zorg is HKZ-gecertificeerd en we hebben het keurmerk TOPGGZ ontvangen voor het Autisme Team Noord-Nederland. Hier wordt zeer gespecialiseerde, topklinische zorg verleend waar we trots op zijn!