Samen maken wij Lentis. We doen dit vanuit onze kernwaarden gastvrij, optimistisch, avontuurlijk en wijs. Daarbij zetten we graag ieders vaardigheden en talenten in en werken we aan een lerende organisatie. De basis hiervoor vormen we met elkaar. We experimenteren, nemen weloverwogen risico’s, maken fouten en doen ons best daarvan te leren. Zo levert iedereen binnen Lentis een betekenisvolle bijdrage aan de complexere psychiatrische zorg en daar zijn we trots op! 

Met plezier naar je werk? Zo doen we dat!

  • We hebben oog voor de eigen ontwikkeling, inbreng, vitaliteit en veiligheid van onze collega’s. Zo zorgen we dat alle collega’s zich gewaardeerd en gesteund voelen en met goede faciliteiten en voorwaarden hun werk kunnen doen.
  • We zijn een lerende organisatie. We leren van elkaar, leiden professionals op en doen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Ook moedigen we initiatief en ondernemerschap aan en ondersteunen we dit.
  • We investeren in de professionele identiteit van onze collega’s en hechten aan het belang en een passende rol van (mede)zeggenschap. De rol van onze recent opgerichte professionele staf bedden wij daarom verder in, in onze organisatie.
  • We streven naar een open cultuur waarin we elkaar stimuleren en waarderen. Vertrouwen staat hierin centraal. We geven elkaar complimenten en spreken elkaar aan.

Hier kan jij op rekenen 

Kies je voor Lentis, dan ga je aan de slag bij de grootste aanbieder van complexe geestelijke gezondheidszorg in het noorden. Met al onze locaties en diversiteit aan specialismes en doelgroepen zijn er genoeg mogelijkheden voor jou. Wat je wensen ook zijn, we denken hierin graag met je mee.  

Binnen Lentis bieden we je ook aantrekkelijke voorwaarden. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Daarom kan jij in ieder geval rekenen op:  

We maken gebruik van de FWG-systematiek voor de inschaling van onze functies. De FWG-schaal lees je terug in een vacature. Hier kan je de salaristabellen inzien. Jaarlijks krijg je een periodieke verhoging tot het maximum van jouw functieschaal is bereikt.

Persoonlijke ontwikkeling en up-to-date blijven in je vakgebied vinden we belangrijk. Je krijgt daarom alle ruimte om te blijven leren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen door het volgen van trainingen en opleidingen. Zo heb je bij Lentis altijd toegang tot bijna 300 gratis online trainingen en cursussen. Over externe opleidingsmogelijkheden kan je altijd het gesprek aan gaan met je leidinggevende.

Naast je vakantiegeld in mei (8% van het jaarsalaris) krijg je ook een dertiende maand (8,33% van het jaarsalaris) in december.

Bij een fulltime dienstverband (36 uur) heb je recht op 166 vakantie- en 35 verlofuren in de vorm van een levensfasebudget. Voor de feest- en gedenkdagen die zijn vastgesteld in de CAO GGZ ontvang je extra vrije uren in de vorm van een feestdagenverlof, als deze op een doordeweekse dag vallen. Werk je parttime? Dan worden de vakantie- en verlofuren naar rato van je dienstverband berekend.  
 
Er zijn ruime verlofregelingen waar je bij bijzondere gebeurtenissen (mogelijk) gebruik van kan maken.

Bij ons krijg je een balansbudget van € 500 bij een fulltime dienstverband. Deze kan je kan inzetten voor een opleiding, extra vakantie-uren of laten uitbetalen. Werk je parttime? Dan wordt het balansbudget naar rato van je dienstverband berekend.  

Woon-werkverkeer reiskosten worden vergoed conform de CAO GGZ. We hebben verschillende regelingen voor zakelijke reis- en ov-kosten, dubbele standplaatsen en ambulante medewerkers.  
 Zo geldt dat je voor dienstreizen een vergoeding ontvangt die is gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer, of bij gebruik van een eigen auto een vergoeding van € 0,36 per kilometer.
 
Als je functie dit toelaat, of in overleg met je leidinggevende is thuiswerken mogelijk. We bieden hiervoor een vergoeding conform de CAO GGZ en hebben ween thuiswerkregeling.

Via het MKA kan jij je arbeidsvoorwaarden zo optimaal mogelijk afstemmen op je eigen situatie. Daarnaast biedt het je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een telefoon, laptop, fiets of sportabonnement. Je kan het ook inzetten voor een aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.

Je bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dat is niet alleen geld voor later. Bij het PFZW bestaan er ook regelingen voor arbeidsongeschiktheid of overlijden. Hierbij kan je denken aan arbeidsongeschiktheidspensioen en partnerpensioen. Lentis neemt een groot deel van de premie voor haar rekening.

Voor medewerkers van Lentis is het mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten met extra’s en korting. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met onder andere Menzis en IZZ. We bieden ook een collectieve inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid (bij langdurig gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) aan.

Beloningen bij Lentis

Binnen Lentis zijn er een aantal regelingen waar je als (nieuwe) medewerker voor in aanmerking kan komen. Zo hebben wij een collegegeldvergoeding en vestigingspremie. Daarnaast krijg je van ons een vergoeding als je andere collega aandraagt (aanbrengpremie).  

"Lentis biedt als grote organisatie veel mogelijkheden."

Esther Andringa werkt sinds november 2019 bij Lentis als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog. Ze heeft altijd al interesse…

Over de CAO

De cao ggz is van toepassing voor alle medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. De cao bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals, salaris, werktijden, verlof, pensioen, vergoedingen en toeslagen. De huidige cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Heb je vragen over onze arbeidsvoorwaarden?

HR Service kan je hier meer over vertellen. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tot 13:00 uur en via de mail.