Lentis biedt een vernieuwingsgerichte, internationaal erkende opleiding voor artsen tot psychiater. Met de keuze voor psychiatrie kies je voor een actueel en dynamisch vakgebied. In onze complexer wordende samenleving is er veel behoefte aan kwalitatief hoogwaardige psychiatrische zorg en daarmee aan gekwalificeerde psychiaters: zowel voor het behandelen van psychiatrische stoornissen als voor (vroegtijdige) herkenning en preventie.

In het landelijk opleidingsplan voor artsen in opleiding (aios) tot psychiater is de kern van de opleiding mooi verwoord, kort samengevat:

De aios is de psychiater van de toekomst. De aios verkrijgt in de opleiding kennis, kunde en attitude in diagnostiek en behandeling van psychiatrische ziektebeeldenDe aios leert zich te ontwikkelen tot medisch expert, medisch leider, innovator en samenwerkend partner in de netwerkgeneeskunde. Er wordt geleerd als professional te handelen in een snel veranderende gezondheidszorg en maatschappij.

De focus ligt op het leren bieden van kwalitatief goede zorg aan patiënten en hun naasten, en deze te helpen de regie te (her)pakken in hun eigen leven. De aios is aan het eind van de opleiding een bevlogen psychiater, een professional die duurzaam het vak kan uitoefenen en gericht is op een leven lang leren en ontwikkelen. Een mens vertrouwd met professionele keuzes en handelen waarbij werk en privé in balans zijn en weet hoe werk en privé in balans kunnen blijven.

“Deze kliniek en de expertise maakt Lentis uniek."

Liesbeth Visser liep tijdens haar opleiding tot psychiater al eens stage bij PsyQ Eetstoornissen (onderdeel van Lentis) in Groningen. Daarna…

Waarom kies je voor Lentis ?

De aios beoordelen de opleiding al vele jaren met een negen. Er is een inspirerend opleidingsklimaat dat gedragen wordt in de hele organisatie. Lentis is een platte organisatie waarin je gewoon even aan kunt kloppen bij opleiders, managers of de geneesheer-directeur. Er is een goede samenwerking met de andere specialistische opleidingen en je leert aan en van elkaar.
Naast het regionaal georganiseerde modulair opgebouwde landelijke onderwijs is er het eigen Lentis “huisonderwijs”. Dit huisonderwijs is geroemd om de inspirerende leervormen waarin een diversiteit aan actuele onderwerpen uit wetenschap, maatschappij en psychotherapie hun verdieping krijgen. Verder:

 • Gaat het bij Lentis om opleiden op maat, waarin je er gaandeweg achter komt wat je nog moet of wilt leren.
 • Word je tijdens de opleiding steeds meer eigenaar van je eigen leerproces met allerlei verdiepingsmogelijkheden.
 • Kijken wij naar wat jij als persoon meeneemt om jouw vak kleur te geven en we helpen dit uit te werken binnen de competenties die iedere psychiater moet bezitten.
 • Is er veel aandacht voor de maatschappelijke, filosofische, ethische, en juridische aspecten van het vak. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een heldere visie op de rollen van de psychiater in (netwerk)zorg en in de samenleving.
 • Is er veel tijd voor je vorming als professional. Via supervisie, individueel mentoraat, groepsmentoraat en leertherapie word je geholpen een eigen weg te ontwikkelen.
 • Zijn er, o.a. door participatie in allerlei innovatieve en/of maatschappelijk projecten, trajecten aan te bieden met de mogelijkheid hierbij ook aan kennisoverdracht te doen en/of medisch leiderschap te ontwikkelen.
 • Zijn er veel mogelijkheden om psychotherapeutische vaardigheden in diverse richtingen te ontwikkelen.
 • Zijn er een groot aantal stagemogelijkheden. Zowel binnen als buiten Lentis. Het gaat om stages die de hele GGZ bestrijken: van kinder- & jeugdpsychiatrie tot ouderenpsychiatrie, van consultatieve stages in het ziekenhuis en in de eerste lijn tot topklinische stages in de derde lijn.
 • Is er nadrukkelijk aandacht voor de eindfase van je opleiding. Het groepsmentoraat helpt in deze fase de stap van ouderejaars aios naar psychiater te vergemakkelijken. Het Young Professionals programma voor jonge psychiaters sluit naadloos aan bij de stap van aios naar zelfstandig werkende psychiater.
 • Is de verplichting om bij meerdere instellingen stages te lopen leerzaam en inspirerend. De goede samenwerking binnen de Opleidingsregio Noordoost-Nederland maakt kijken en leren in andere instellingen gemakkelijk.

Noord-Nederland heet je welkom! 

Het Noorden is mooi en dynamisch, dat maakt het werken in deze regio extra bijzonder. Door de nuchtere en vriendelijke mentaliteit in het Noorden voel je je al snel op je gemak.

Werken bij Lentis kun je combineren met wonen in de bruisende stad en de rust en ruimte van de Ommelanden. Minder drukte, minder files, minder stress en juist meer rust en ontspanning, zonder verlies van stadse voorzieningen.

Lentis is de grootste zorgorganisatie van Noord-Nederland. Kunnen wij jou binnenkort ook welkom heten? 

Hoe ziet de opleiding bij Lentis eruit?

Bij Lentis speelt de relatie tussen psychiatrie, maatschappij en de mens achter de patiënt een belangrijke rol. Behandelingen vinden niet alleen klinisch en poliklinisch plaats, maar ook bij patiënten thuis. Er is daarnaast veel contact met het formele en informele netwerk van de patiënt.

De opleiding bestaat uit 1 dag theoretisch onderwijs en 4 dagen patiëntenzorg. Vanuit het opleidingsconsortium Noord-Nederland vindt wekelijks theoretisch onderwijs plaats, gericht op medische kennis en psychotherapie. Daarnaast word je ook intern binnen Lentis theoretisch opgeleid. Dit kenmerkt zich, zoals eerder beschreven, door extra onderwijs over psychofarmacologie, neuroscience, verdieping in gespreksvoering en psychotherapie, sociale psychiatrie en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Door samen met de aios experimentele onderwijsmethoden te ontwikkelen, zijn de onderwijsmiddagen inspirerend voor aios en docenten.

Wanneer jij je ook wilt verdiepen in alle facetten van het vak van psychiater, interesse hebt in de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de psychiatrie én onze patiënten graag wilt helpen, dan is de opleiding psychiatrie bij Lentis de juiste keuze.

Patiëntenzorg

Tijdens de eerste fase van de opleiding wordt kennis gemaakt met de diverse psychiatrische problemen in verschillende levensfasen. Je volgt elk half jaar een andere stage, waarbij de stageplekken zijn verspreid over de gehele provincie. Kinder- & jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en ziekenhuispsychiatrie vormen een vast onderdeel van het stageplan evenals werken in een kliniek, polikliniek en bij de crisisdienst.

Als je de verplichte stages hebt gevolgd kun je in overleg met het opleidingsteam de rest van de opleiding samen verder vormgeven. Je kunt je gaan verdiepen op een deelgebied (zoals kinder- & jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, forensische psychiatrie, psychotherapie of sociale psychiatrie) of juist je opleiding te verbreden. Ook is combinatie met wetenschappelijk onderzoek en/of promoveren mogelijk. We gaan graag met je in gesprek over individuele wensen waarbij ook deeltijd werken bespreekbaar is.

In dit filmpje vertellen Aios waarom ze hebben gekozen voor de opleiding tot psychiater bij Lentis

Duur van de opleiding en aantal plaatsen

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar. Het is mogelijk om de opleiding parttime te doen (minimaal 80 procent 28,8 uur per week).
Er zijn 6 opleidingsplaatsen per jaar, 3 met de startdatum 1 april en 3 met de startdatum 1 oktober. De instroommomenten lopen gelijk met de collega-opleidingen in Nederland. Afhankelijk van je eerdere ervaring en de voortgang van de opleiding zijn vrijstellingen bespreekbaar.

Unieke stageplaatsen

Tot slot biedt Lentis naast meer algemene stageplaatsen een aantal unieke stageplekken aan o.a. bij:

 • Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) (Top GGz gecertificeerde afdeling)
 • Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag
 • Kliniek Eetstoornissen
 • Autisme Team Noord Nederland (Top GGz gecertificeerde afdeling)
 • Behandelcentra en een ambulant team voor persoonlijkheidsproblematiek
 • Sociale psychiatrie en psychosen behandeling (Innovatie afdelingen met research)

Na de opleiding ben je medisch specialist met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Veel aios kiezen ervoor om bij Lentis te blijven werken als psychiater.

Meer dan een opleiding

Binnen Lentis heerst een positieve, collegiale sfeer en is er sprake van een veilig, open opleidings- en werkklimaat. Bovendien is er naast de opleiding genoeg ruimte voor sociale activiteiten, denk daarbij aan regelmatige borrels/etentjes en het jaarlijkse aios-uitje. Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de bruisende stad Groningen, in de nabijheid van cultuur in wetenschap, maar is ook nooit ver van de natuur.

Ons opleidingsteam

Een enthousiast en vakkundig opleidingsteam verzorgt de opleiding tot psychiater.

Samenwerkingen

De opleiding van Lentis werkt nauw samen met collega-instellingen in Noordoost-Nederland binnen het OOR N&O.  Opleidingen waarmee wordt samengewerkt zijn:

Daarnaast is er een goede samenwerking rond de stages ziekenhuispsychiatrie (Martiniziekenhuis, Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen) en de stages Kinder- & Jeugdpsychiatrie (binnen Lentis, Accare of Karakter). Via Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) bestaan er stagemogelijkheden in de verslavingszorg.

Aanmeldproces

Ben jij arts of bijna afgestudeerd als arts en geïnteresseerd in de opleiding tot psychiater? Mail voor meer informatie naar opleider Bennard Doornbos (b.doornbos@lentis.nl), plaatsvervangend opleider Liesbeth Visser (l.visser2@lentis.nl) of naar het secretariaat van de A-opleiding (a-opleiding@lentis.nl), telefoon 06 – 22 56 71 89.