Actueel onderzoek bij Research

De onderzoeken binnen Lentis zijn erg divers. We doen bijvoorbeeld innovatieve behandelstudies, waarin we onderzoeken hoe effectief nieuwe behandelingen zijn. Daarnaast doen we onderzoek naar betere en bredere diagnostiek. Tot slot doen we epidemiologisch onderzoek naar voorspellers en het beloop van herstel bij psychische aandoeningen. Met al deze onderzoeken willen we de zorg aan onze cliënten nóg verder verbeteren.

Lees hieronder over de onderzoeken die door team Lentis Research worden gedaan. Wil je meedoen aan onderzoek bij Lentis? Graag! De onderzoeken in het blauw hieronder hebben nog participanten nodig. Klik erop en lees meer.

Het is al heel lang bekend dat een goede therapeutische relatie tussen een cliënt en een zorgverlener heel belangrijk is voor een succesvolle behandeling. Er is echter weinig bekend over het opbouwen en het in stand houden van deze relatie.

Ook is onbekend hoe dat precies in de huidige GGZ werkt, waarbij cliënten vaak niet van één behandelaar zorg krijgen, maar juist van een heel behandelteam. Met het VOICE-onderzoek willen wij in kaart brengen welke factoren een belangrijke rol spelen in de behandelrelatie.

Onderzoek door: Melina Tetzlaff (team Lentis Research)

Filmpje over het VOICE-onderzoek

Doe mee met het onderzoek!

Criteria cliënten

  • tussen 18-65 jaar oud
  • spreken Nederlands
  • klachten op het gebied van angst, stemming en/of psychose
  • geen bezwaar: autisme, trauma, persoonlijkheidsproblematiek

Cannabisgebruik komt veel voor in de GGZ onder mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor het ziekteverloop, het welzijn én het effect van de aangeboden behandelingen. De onderzoekslijn ‘Cannabisgebruik in de GGZ’ richt zich op het begrijpen en verminderen van cannabisgebruik onder onze cliënten. We onderzoeken welke factoren maken dat cliënten cannabis gebruiken en hoe behandelaren hier in de behandeling mee omgaan, en zoeken naar manieren om cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen stoppen.


Onderzoek door: Jojanneke Bruins (team Lentis Research)

Linda over haar onderzoek:”Wat we met het onderzoeksproject (onder andere) doen, is kijken naar man-vrouw verschillen bij een psychotische stoornis. Onze eerste studie richt zich op meer
subjectieve uitkomstmaten, zoals maatschappelijk en persoonlijk herstel en kwaliteit
van leven. Aangezien mannen en vrouwen verschillende genderrollen hebben,
bijvoorbeeld in de maatschappij, in hun gezin, enzovoorts, is het best goed mogelijk dat
ze verschillen in hun psychotische stoornis en de gevolgen daarvan. Het betreft een
PHAMOUS-studie waarbij we gebruik maken van data van de jaarlijkse screenings.”

Onderzoek door: Linda Hoeksema (team Lentis Research)

Herstel- en ervaringsverhalen van mensen die psychische problemen hebben ervaren, kunnen andere mensen helpen op hun weg naar herstel. Deze persoonlijke verhalen kunnen hoop, optimisme en empowerment oproepen bij mensen. Er is een grote publieke beschikbaarheid van herstel- en ervaringsverhalen, maar het effect van het inzetten van deze verhalen als interventie is nog nooit onderzocht. Binnen het STORY MINE-project ontwikkelen we daarom een herstel- en ervaringsverhaleninterventie en onderzoeken we het effect ervan op cliënten in de GGZ.  

Onderzoek door: Mitch Lases (team Lentis Research)

Lichamelijke klachten komen veel voor bij mensen met een psychische aandoening. We weten dat leefstijl hierin een belangrijke rol kan spelen. In het CHAPTER-onderzoek kijken we wat een leefstijltraining voor onze cliënten kan betekenen voor hun lichamelijke gezondheid, psychische klachten en andere aspecten van herstel (bijvoorbeeld werkvermogen, geluk en veerkracht). Ervaringen van deelnemers en trainers worden verzameld om de training te optimaliseren. Door vragen over haalbaarheid, implementatie en (kosten)effectiviteit te beantwoorden, staat het CHAPTER-onderzoek voor een nieuw, gezonder hoofdstuk in de GGZ.

Onderzoek door: Charlie Schillemans (team Lentis Research)

Veel mensen die antipsychotica gebruiken, hebben de wens om te minderen of te stoppen. Dit komt voornamelijk door de bijwerkingen en het effect daarvan op iemands maatschappelijk functioneren, therapietrouw en fysieke gezondheid. Binnen de onderzoekslijn ‘Afbouwen en stoppen met antipsychotica’ wordt onderzoek gedaan naar onder andere overbehandeling met antipsychotica, polyfarmacie (gebruik van meerdere middelen) en vragen van cliënten over én hun ervaring met afbouwen. Ons hoofddoel is om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen met hun wens om te stoppen of te minderen.

Onderzoek door: Stijn Crutzen (team Lentis Research)

Wil je bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg? Je kunt meedoen met het wetenschappelijk onderzoek bij Lentis! De onderzoeken in het blauw hierboven hebben nog participanten nodig. Heb je vragen? Stuur een mail naar research@lentis.nl of bel naar team Research: 050 522 3339.