Tweede informatiepakket

Hieronder vind je het informatiepakket dat belangrijk is voor jou als nieuwe medewerker. We adviseren je om deze informatie door te lezen voor je eerste werkdag.

Een zorgverzekering met extra’s? Dat kan. Wij bieden een collectieve zorgverzekering bij IZZ. Lees hieronder meer over deze regeling.

Een zorgverzekering met extra’s? Dat kan. Wij bieden een collectieve zorgverzekering bij Menzis. Lees hieronder meer over deze regeling.

Wil je geen gebruik maken van de collectieve inkomensverzekering? Vul dan de onderstaande verklaring geen deelname in.

Binnen Lentis hebben wij een personeelsvereniging Sport Ontspanning Personeel. Lees hieronder meer over PV SOP.

Lentisleren is ons digitaal leerplatform met ruim 300 gratis cursussen en trainingen. De belangrijkste informatie vind je in de handleiding.

Strategische koers Lentis

Hierin lees je welke strategische keuzes we maken voor de komende jaren en welke doelen we gaan realiseren.

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol staat informatie, de regels en procedure in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Gedragscode voor medewerkers

In deze gedragscode staan de normen en waarden van Lentis en zijn medewerkers beschreven.

Gezond aan het werk

Hier vind je informatie over (het voorkomen van) langdurige ziekte en re-integreren.