Als Vaktherapeut bij Lentis staat praten niet centraal, maar geef je ‘doe-therapie’. Je wilt hem of haar gevoelens laten ervaren en leren om deze te uiten. Je geeft bijvoorbeeld beeldende therapie, waarbij jouw cliënt aan de slag gaat met materialen zoals verf, krijt of klei om zijn of haar gevoelens te uiten. Ook drama-, dans-  of muziektherapie zijn een mogelijkheid. Het doel is dat de cliënt emoties zoals angst of verdriet kan tonen en zo nodig bespreken en beter met zijn of haar problemen om leert gaan.

2 vacatures Vaktherapeut gevonden