Lentis GGZ is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en verlenen Basis GGZ en Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Lentis zet in de behandeling en begeleiding in op ontwikkeling en herstel. Daarnaast is herstel van gezondheid en het maatschappelijk herstel (wonen, vrije tijd besteding, werk, participatie) belangrijk onderdeel van de verbetering van de kwaliteit van het leven van onze cliënten/patiënten.

Dit vraagt diversiteit aan expertise in de teams en heeft erin geresulteerd dat in 2022 Lentis GGZ, naast de verpleegkundige opleidingen, is gestart met het aanbieden een leer-werk route van de opleiding Social Work Deeltijd in samenwerking met de Hanzehogeschool.

Over de opleiding

De opleiding Social Work duurt maximaal 3 jaar. Samen met jou kan gekeken worden of je op basis van vooropleiding in aanmerking komt voor verdere vrijstelling. Daardoor kan het traject mogelijk verder verkort worden. Binnen de leer- werkroute via Lentis, wordt van je verwacht dat je tijdens je opleiding kiest voor profiel zorg en uitstroomprofiel ggz agoog.

Om optimaal gebruik te maken van de diversiteit aan leermogelijkheden binnen Lentis is gekozen voor breed opleiden. Je zult gedurende de opleiding rouleren van leer-werkplek. Het aantal praktijkleerperiodes hangt af van de duur van jouw individuele opleidingstraject. Bij de start van de opleiding wordt dit samen met jou vastgesteld. Uitgangspunt is dat jij als leerling gedurende één jaar aaneengesloten leert en werkt op een afdeling en vervolgens doorstroomt naar een volgende leerplaats.

Noord-Nederland heet je welkom! 

Het Noorden is mooi en dynamisch, dat maakt het werken in deze regio extra bijzonder. Door de nuchtere en vriendelijke mentaliteit in het Noorden voel je je al snel op je gemak.

Werken bij Lentis kun je combineren met wonen in de bruisende stad en de rust en ruimte van de Ommelanden. Minder drukte, minder files, minder stress en juist meer rust en ontspanning, zonder verlies van stadse voorzieningen.

Lentis is de grootste zorgorganisatie van Noord-Nederland. Kunnen wij jou binnenkort ook welkom heten? 

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor interne en externe kandidaten zijn verschillend. Hieronder lees je wat voor jou van toepassing is.

Interne kandidaat

  • Minimaal een relevante vooropleiding mbo-niveau 4;
  • Minimaal één jaar werkervaring als zelfstandig beroepsbeoefenaar binnen het domein Zorg en Welzijn.

Externe kandidaat

  • minimaal een relevante vooropleiding mbo-niveau 4;
  • Minimaal één jaar werkervaring als zelfstandig beroepsbeoefenaar binnen het domein Zorg en Welzijn;
  • Je bent bezig met de opleiding HBO Social Work, niveau 6, aan de Hanzehogeschool Groningen, hebt minimaal de eerste drie modules afgerond en volgt het uitstroomprofiel GGZ agoog of je hebt dit gevolgd.
  • Affiniteit of ervaring binnen de psychiatrie is een pré.

Wat ga je doen?

Tijdens je opleiding ga je werken op een van de leer- werkplekken van Lentis- GGZ. In het cluster ART en wonen met begeleiding werken wij samen met en voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) aan hun herstel. Het gaat om mensen die vanwege hun beperking ondersteuning en/of behandeling nodig hebben in hun dagelijks leven.  

Op de afdeling maak je jezelf de kennis, kunde en vaardigheden van Social Work eigen. Dat doe je als onderdeel van een team van agogen en verpleegkundigen met een hbo- en een mbo-achtergrond. Je bent hiermee onderdeel van de dagelijkse begeleiding, en je levert samen met je collega’s een bijdrage aan het vernieuwen en verbeteren van de zorg.  Je werkt de diensten volgens het rooster op de afdeling en volgt één dag per week theoretisch onderwijs aan de Hanzehogeschool te Groningen. 

Dit krijg je van ons

Gedurende de opleiding krijg je een leer/arbeidsovereenkomst conform de cao GGZ en bedraagt je dienstverband minimaal 32 en maximaal 36 uren per week incl. de studiedag (bij deeltijd naar rato). Je ontvangt een salaris op het niveau van FWG 40. Het collegegeld en kosten van verplichte studieboeken worden vergoed door Lentis. Tijdens de opleiding ontvang je passende werkbegeleiding op de werkvloer én van een opleidingsfunctionaris vanuit onze afdeling Opleidingen. Daarnaast ga je enkele interne trainingen/cursussen volgen zoals de medicatiemodule. Na diplomering ontvang je van ons direct een vast contract als agogisch begeleider binnen het ART cluster.

Vragen en contact

Voor meer informatie over het leertraject kun je contact opnemen met Opleidingsfunctionaris Tryntsje van der Goot, via: t.vandergoot@lentis.nl 
Voor informatie over het werken in een woonbegeleidingsteam kun je contact opnemen met Teamleider Saskia Vrij, via: s.vrij@lentis.nl 

Daarnaast wordt er 2 keer per jaar een centrale voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden waar ruimte is om al je vragen te stellen. De eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst staat gepland op 9 april 2024.

Aanmeldproces

In oktober 2024 is er een voorlichtingsbijeenkomst voor deze opleiding! Via onderstaand formulier kan jij je aanmelden voor de eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst van de opleiding Social Work (duaal).