Lentis biedt een landelijk en internationaal erkende opleiding voor artsen tot psychiater. Als arts-assistent in opleiding tot specialist (aios) wordt tijdens de opleiding brede ambulante en klinische ervaring opgedaan, waarbij gewerkt en geleerd wordt in de dagelijkse patiëntenzorg. Er is daarnaast een uitgebreide theoretische opleiding (1 dag per week) en veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Na de brede basisopleiding (2,5 jaar) wordt vervolgopleiding aangeboden in zogenaamde ‘aandachtsgebieden’ (2 jaar). Telkens kan binnen de opleiding, afhankelijk van de belangstelling van de aios, gekeken worden naar afgestemde stages of specifiek cursorisch onderwijs. Voor iedere psychiater in opleiding wordt samen met het opleidingsteam een individueel opleidingsplan opgesteld, waarbij landelijk kwaliteitseisen voor de opleiding tot medische specialist en individuele belangstelling tot een geheel worden gemaakt.

Duur opleiding en aantal plaatsen

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar. De eerste 2,5 jaar is de basis opleiding en de laatste twee jaar een specialisatie. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden.

De basisopleiding

De opleiding bestaat uit een brede basisopleiding, inclusief een half jaar kinderpsychiatrie en een half jaar ouderenpsychiatrie. Er is speciaal gekozen voor een uitgebreide basisopleiding zodat met psychiatrie in alle levensfases van de mens kan worden kennisgemaakt en keuze kan worden gemaakt voor een van de specialisaties in de aandachtsgebieden. Voor de theoretische opleiding wordt nauw samengewerkt met partners uit regio (GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Universitair medisch Centrum Groningen (UMCG), Dimence, Mediant). De opleiding bij Lentis onderscheidt zich van de andere opleidingen door meer tijd voor theoretisch, wetenschappelijk en psychotherapie onderwijs en extra aandacht voor persoonlijke groei. Daarnaast speelt de relatie tussen psychiatrie en maatschappij, onder andere tot uiting komende in de crisishulpverlening en de sociale psychiatrie, een belangrijke rol.