Lentis biedt een vernieuwingsgerichte, internationaal erkende opleiding voor artsen tot psychiater. Met de keuze voor psychiatrie kies je voor een actueel en dynamisch vakgebied. In onze complexer wordende samenleving is er veel behoefte aan kwalitatief hoogwaardige psychiatrische zorg en daarmee aan gekwalificeerde psychiaters: zowel voor het behandelen van psychiatrische stoornissen als voor (vroegtijdige) herkenning en preventie.

In het landelijk opleidingsplan voor artsen in opleiding (aios) tot psychiater is de kern van de opleiding mooi verwoord, kort samengevat:

De aios is de psychiater van de toekomst. De aios verkrijgt in de opleiding kennis, kunde en attitude in diagnostiek en behandeling van psychiatrische ziektebeelden. De aios leert zich te ontwikkelen tot medisch expert, medisch leider, innovator en samenwerkend partner in de netwerkgeneeskunde. Er wordt geleerd als professional te handelen in een snel veranderende gezondheidszorg en maatschappij.

De focus ligt op het leren bieden van kwalitatief goede zorg aan patiënten en hun naasten, en deze te helpen de regie te (her)pakken in hun eigen leven. De aios is aan het eind van de opleiding een bevlogen psychiater, een professional die duurzaam het vak kan uitoefenen en gericht is op een leven lang leren en ontwikkelen. Een mens vertrouwd met professionele keuzes en handelen waarbij werk en privé in balans zijn en weet hoe werk en privé in balans kunnen blijven.

Lees hier het landelijk opleidingsplan

Waarom kies je voor Lentis ?

De aios beoordelen de opleiding al vele jaren met een negen. Er is een inspirerend opleidingsklimaat dat gedragen wordt in de hele organisatie. Lentis is een platte organisatie waarin je gewoon even aan kunt kloppen bij opleiders, managers of de geneesheer-directeur. Er is een goede samenwerking met de andere specialistische opleidingen en je leert aan en van elkaar.
Naast het regionaal georganiseerde modulair opgebouwde landelijke onderwijs is er het eigen Lentis “huisonderwijs”. Dit huisonderwijs is geroemd om de inspirerende leervormen waarin een diversiteit aan actuele onderwerpen uit wetenschap, maatschappij en psychotherapie hun verdieping krijgen. Verder:

  • Gaat het bij Lentis om opleiden op maat, waarin je er gaandeweg achter komt wat je nog moet of wilt leren.
  • Word je tijdens de opleiding steeds meer eigenaar van je eigen leerproces met allerlei verdiepingsmogelijkheden.
  • Kijken wij naar wat jij als persoon meeneemt om jouw vak kleur te geven en we helpen dit uit te werken binnen de competenties die iedere psychiater moet bezitten.
  • Is er veel aandacht voor de maatschappelijke, filosofische, ethische, en juridische aspecten van het vak. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een heldere visie op de rollen van de psychiater in (netwerk)zorg en in de samenleving.
  • Is er veel tijd voor je vorming als professional. Via supervisie, individueel mentoraat, groepsmentoraat en leertherapie word je geholpen een eigen weg te ontwikkelen.
  • Zijn er, o.a. door participatie in allerlei innovatieve en/of maatschappelijk projecten, trajecten aan te bieden met de mogelijkheid hierbij ook aan kennisoverdracht te doen en/of medisch leiderschap te ontwikkelen.
  • Zijn er veel mogelijkheden om psychotherapeutische vaardigheden in diverse richtingen te ontwikkelen.
  • Zijn er een groot aantal stagemogelijkheden. Zowel binnen als buiten Lentis. Het gaat om stages die de hele GGZ bestrijken: van kinder- & jeugdpsychiatrie tot ouderenpsychiatrie, van consultatieve stages in het ziekenhuis en in de eerste lijn tot topklinische stages in de derde lijn.
  • Is er nadrukkelijk aandacht voor de eindfase van je opleiding. Het groepsmentoraat helpt in deze fase de stap van ouderejaars aios naar psychiater te vergemakkelijken. Het Young Professionals programma voor jonge psychiaters sluit naadloos aan bij de stap van aios naar zelfstandig werkende psychiater.
  • Is de verplichting om bij meerdere instellingen stages te lopen leerzaam en inspirerend. De goede samenwerking binnen de Opleidingsregio Noordoost-Nederland maakt kijken en leren in andere instellingen gemakkelijk.