Opleiding Klinisch Neuropsycholoog

Opleiding Klinisch Neuropsycholoog

Intern & extern

Lentis verzorgt de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog. In samenwerking met opleidingscentrum RINO Groep in Utrecht word je opgeleid tot expert op het gebied van neuropsychologische aandoeningen.

Duur opleiding en aantal plaatsen

De specialistische vervolgopleiding tot klinisch neuropsycholoog duurt 4 jaar. Er is telkens één psycholoog bij Lentis in opleiding, wat betekent dat elke vier jaar een nieuwe medewerker met de opleiding mag starten. GZ-psychologen die al dan niet bij Lentis werken kunnen solliciteren naar een opleidingsplaats.

Wat ga je doen?

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog bouwt voort op de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog. Tijdens de opleiding staat het verwerven van diepgaande kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag centraal, om (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen te kunnen diagnosticeren en behandelen. Binnen de opleiding wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de analyse, indicatiestelling en behandeling van de emotionele, cognitieve en gedragsmatige gevolgen van de aandoening op het dagelijks leven van de patiënten.

Verder ga je je verdiepen in de verschillende facetten van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het vakgebied. Hierdoor krijg je meer inzicht in onderliggende mechanismen van hersenaandoeningen en ben je in staat de effectiviteit van behandelingen te verbeteringen. Ook schrijf je twee publicabele artikelen. Daarnaast is de opleiding gericht op het verkrijgen van kennis van en vaardigheden in het verrichten van managementtaken en organisatorische werkzaamheden in zorginstellingen.

De opleiding is onderverdeeld in een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretisch deel van de opleiding volg je bij de RINO Groep in Utrecht. De hoofdopleider is mw. prof. dr. H. Swaab.

Inschrijving gesloten

Ik ben geïnteresseerd

Meer weten?

Recruitment

050-4097878

Wonen en werken in het Noorden, een fantastische combinatie

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de Randstad te verlaten en hun geluk in Noord-Nederland te zoeken. Minder drukte, minder files, minder stress en juist meer rust en ontspanning, zonder verlies van stadse voorzieningen. De noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe verwelkomen je graag. Je voelt je hier direct thuis!

Lees meer

Cursorisch programma

Het cursorisch programma duurt 3,5 jaar en heeft een omvang van 1.360 uur. De lessen volg je eenmaal per vier weken bij de RINO Groep. Deze starten in maart/april. Het zijn telkens cursusblokken van twee achtereenvolgende dagen. Het theoretisch onderwijs omvat de volgende blokken:

  • Fundamentele theorie
  • Diagnostiek
  • Indicatie en behandeling
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Management, ethiek, onderwijs geven

Praktijkprogramma

Het praktijkprogramma omvat 3.240 uur. Er wordt uitgegaan van een dienstverband van minimaal 24 uur. Daarnaast krijg jij in totaal 260 uur supervisie en werkbegeleiding. Je verdiept en verbreedt je op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling, wetenschappelijk vorming en innovatie, management en ethiek.

De onderdelen Diagnostiek en Indicatiestelling & behandeling beslaan 1000 praktijkuren. Voor Wetenschappelijke vorming & innovatie staan 650 en voor Management, ethiek en overige taken 590 uren.

Binnen het programma zijn er vaste competenties die behaald dienen te worden. Als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist kun je echter zelf accenten zetten en tot op zekere hoogte het opleidingsprogramma zelf invullen. Wanneer je bijvoorbeeld veel affiniteit hebt met wetenschappelijk onderzoek, is het mogelijk hier extra aandacht aan te besteden.

Na je opleiding

Je opleiding leidt tot inschrijving in het specialisten-register klinisch neuropsycholoog (artikel 14).

Als klinisch neuropsycholoog ben je in staat de verworven kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag toe te passen op de analyse, diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen. Je bent binnen de ggz in de volle breedte inzetbaar. Zowel  patiënten met verworven hersendisfuncties, specifieke groepen psychiatrische patiënten als ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen hebben baat bij klinisch toegepaste neuropsychologische deskundigheid. Daarnaast heb je als klinisch neuropsycholoog vaak een leidinggevende of coördinerende positie. Als leidinggevende weet je jouw kennis over te dragen, onder andere door het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk.

Vragen?

Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Angelique van Diepen (P-opleider) via jb.vandiepen@zwolle.psyq.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jeroen Kok via js.kok@lentis.nl.