Opleiding GZ-psycholoog

Opleiding GZ-psycholoog

Intern & extern

Lentis is een bevoegde praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Je wordt opgeleid tot generalist in de gezondheidszorg die zelfstandig kan optreden als diagnosticus, die indicatiestellingen doet en uiteenlopende psychische aandoeningen indiceert en behandelt, variërend van enkelvoudig tot matig complexe problematiek. Binnen de opleiding kan je kiezen voor de volwassenen/ouderen variant of een kinder- en jeugd variant.

Tijdens deze tweejarige opleiding volg je één dag per week cursorisch onderwijs en werk je vier dagen per week onder supervisie bij Lentis.

Aantal plaatsen

Lentis biedt ongeveer 15 praktijkopleidingsplaatsen per jaar. Je kunt worden geselecteerd wanneer je als basispsycholoog bij Lentis werkzaam bent. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen bij een erkende regionale opleidingsinstelling; in de meeste gevallen is dit PPO te Groningen. Het opleidingsinstituut bepaalt uiteindelijk of je de opleiding mag volgen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding beschik je over een doctoraal of masteropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde en ben je in het bezit van een geldige LOGO verklaring. Zie voor meer informatie: www.vlogo.nl

Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs beslaat 480 uur. Gedurende twee jaar vindt er één dag per week verdieping en verbreding plaats betreffende onder andere psychodiagnostiek, interventiemethoden, indicatiestelling en behandelingsmethoden van uiteenlopende psychologische problemen en stoornissen. Daarnaast wordt ingegaan op het geven van voorlichting, multidisciplinair samenwerken en het uitvoeren van coördinerende taken. De vakinhoudelijke kennis is afgestemd op het praktijkgedeelte.

Inschrijving gesloten

Ik ben geïnteresseerd

Meer weten?

Recruitment

050-4097878

Wonen en werken in het Noorden, een fantastische combinatie

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de Randstad te verlaten en hun geluk in Noord-Nederland te zoeken. Minder drukte, minder files, minder stress en juist meer rust en ontspanning, zonder verlies van stadse voorzieningen. De noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe verwelkomen je graag. Je voelt je hier direct thuis!

Lees meer

Praktijkonderwijs

De praktijkervaring beslaat 2.790 uur en omvat een tweejarig programma, uitgaande van een dienstverband van 32 uur. Je hebt een betaalde aanstelling bij de instelling waar je werkt, in dit geval Lentis. Je gaat hier aan de slag met diagnostiek, indicatiestelling en behandelstelling. Daarnaast neem je deel aan het multidisciplinair overleg. Bij al je werkzaamheden weet je wetenschappelijke kennis in de praktijk te vertalen en toe te passen. Gedurende de opleiding is de caseload gedifferentieerd en krijg je steeds meer verantwoordelijkheden en complexere werkzaamheden.

Als GZ-psycholoog in opleiding werk je onder verantwoordelijkheid van een werkbegeleider en volg je daarnaast supervisie over de verschillende gebieden die in de opleiding aan bod komen. Het leertraject wordt gevolgd en beoordeeld door een praktijkopleider.

Na de opleiding

Na de opleiding ben je GZ-psycholoog en als breed opgeleide professional weer inzetbaar voor Lentis. Mogelijk kom je terecht op een andere werkplek dan waar je bent begonnen, of waar je tijdens je opleiding hebt gewerkt.

Vragen?

Die zijn altijd welkom! Als je vragen hebt over deze opleiding kun je contact opnemen met JB. Van Diepen (P-opleider) via jbvandiepen@zwolle.psyq.nl