Lentis is een bevoegde praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Je wordt opgeleid tot generalist in de gezondheidszorg die zelfstandig kan optreden als diagnosticus, die indicatiestellingen doet en uiteenlopende psychische aandoeningen indiceert en behandelt, variërend van enkelvoudig tot matig complexe problematiek. Binnen de opleiding kan je kiezen voor de volwassenen/ouderen variant of een kinder- en jeugd variant.

Tijdens deze tweejarige opleiding volg je één dag per week cursorisch onderwijs en werk je vier dagen per week onder supervisie bij Lentis.

Aantal plaatsen

Lentis biedt ongeveer 15 praktijkopleidingsplaatsen per jaar. Je kunt worden geselecteerd wanneer je als basispsycholoog bij Lentis werkzaam bent. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen bij een erkende regionale opleidingsinstelling; in de meeste gevallen is dit PPO te Groningen. Het opleidingsinstituut bepaalt uiteindelijk of je de opleiding mag volgen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding beschik je over een doctoraal of masteropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde en ben je in het bezit van een geldige LOGO verklaring. Zie voor meer informatie: www.vlogo.nl

Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs beslaat 480 uur. Gedurende twee jaar vindt er één dag per week verdieping en verbreding plaats betreffende onder andere psychodiagnostiek, interventiemethoden, indicatiestelling en behandelingsmethoden van uiteenlopende psychologische problemen en stoornissen. Daarnaast wordt ingegaan op het geven van voorlichting, multidisciplinair samenwerken en het uitvoeren van coördinerende taken. De vakinhoudelijke kennis is afgestemd op het praktijkgedeelte.