Sandra Huij is agogisch begeleider in Zuidlaren en werkt als activiteitenbegeleider bij de werkprojecten van A&R (activering & reïntegratie). A&R biedt een breed scala aan activiteiten waar niet alleen diverse groepen cliënten op terrein Dennenoord gebruik van maken: ook mensen buiten het terrein met een WMO-indicatie zijn welkom. Sandra: “Ik geniet ervan om met verschillende groepen te werken.”

De doelgroepen  variëren van de EPA-doelgroep tot de forensische psychiatrie en van jongvolwassenen tot ouderen. Maar voor iedereen heeft Sandra één overkoepelend doel: “We willen mensen activeren. Ons werk is er op gericht om hun zelfvertrouwen te vergroten. En dat kan al door ze kleine succeservaringen te geven. Eén succeservaring zal niet direct effect hebben,  maar opgeteld levert het een bijdrage. De deelnemers merken, doordat we inzetten op hun kwaliteiten, dat ze meer kunnen dan ze denken, dat ze er toe doen. Dat is denk ik het belangrijkste.”

Gedifferentieerd agogisch begeleider

Ondanks de variëteit aan cliënten wordt er toch maatwerk geleverd bij De Lijster, de houtwerkplaats waar Sandra de activiteiten organiseert. Sandra: “De ene cliënt is tevreden met een kleurplaat, voor de ander zoek je meer uitdaging. Niet alleen in activiteiten, maar ook door deelnemers aan elkaar te koppelen, zodat ze elkaar kunnen  uitleggen hoe iets gedaan moeten doen.  Dat vergroot hun eigenwaarde en hun eigen regie.”

Maar hoe bepaal je dan welke cliënt wat mag doen? Hoe zorgen Sandra en haar collega’s dat A&R een duurzame bijdrage levert aan het welzijn van de cliënten? Sandra heeft zich doorontwikkeld tot “Agogisch begeleider C” binnen Lentis, voorheen ook wel gedifferentieerd agogisch begeleider genoemd. In die rol is haar taak niet alleen om activiteiten te verzinnen en organiseren, maar vooral om de grote lijnen uit te zetten: het proces bewaken, een visie uitdragen. Abstracte kreten misschien, dus Sandra geeft een voorbeeld: “Vorig jaar zijn we getraind in de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Dat is een nieuwe manier van werken waarin de cliënt bepaalt waar hij of zij aan wil werken op het gebied van wonen, werken, opleiding, vrije tijd of sociale contacten. Vervolgens ga je samen kijken hoe je daar stappen in kunt nemen. Ik probeer deze werkwijze naar de praktijk van A&R te vertalen.”

Plezier

Sandra haalt veel plezier uit het coachende gedeelte. “Of het nou collega’s of cliënten zijn. Ik denk dat ik collega’s kan leren om naar de langere termijn te kijken: het herkennen en erkennen van kwaliteit bij elkaar, het creëren van synergie. Het pedagogische gedeelte vind ik ook heel leuk. Om dingen te verzinnen waar mensen iets van kunnen leren en waarmee ze op hun eigen niveau worden uitgedaagd.”

Op welke manier draagt  A&R bij aan de behandeling van cliënten? Daar moeten we constant bij stilstaan. We nodigden behandelaren op Dennenoord laatst uit om te komen kijken. Voor een aantal was dat echt wel een eyeopener. Ze weten dat hun cliënten naar dagbesteding gaan, maar hebben  daar geen plaatje bij. Behandelaren zagen hoe de activiteiten kunnen bijdragen aan herstel, maar ook dat we heel goed, met de werkzaamheden als middel, kunnen observeren op executieve en cognitieve functies.”

Met collega Henk

“Wakker worden”

Wat is er volgens Sandra voor nodig om een goed agogisch begeleider te zijn? “Geduld, aandacht, inlevingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit. Werkt het ene niet, dan moet je snel kunnen schakelen naar het andere. Je moet altijd weer iets verzinnen wat de cliënt op een juiste manier prikkelt. Als dat dan bijdraagt aan een stukje herstel en zelfinzicht geeft dat heel veel voldoening.”

“Een mooi voorbeeld is voor mij een jongen die op de houtbewerking kwam, terwijl hij nog half hallucineerde na een psychotische episode. Hij leefde compleet in zijn binnenwereld en was eigenlijk alleen maar hout aan het schuren. Door een  intensieve een-op-een-benadering zag je hem langzaam aan ‘wakker’ worden . Uiteindelijk timmerde hij een mooie meubel, wat voor mij symbool staat voor waar mensen eigenlijk toe in staat zijn. Mensen die ver weg zijn, kunnen door aandacht weer terug in de realiteit komen. “

Werken bij Lentis

“Nu is gastvrijheid een van de speerpunten van Lentis, maar ik heb Lentis altijd als een gastvrije organisatie ervaren. Ik voelde me vanaf het begin, in 1997,  welkom en veilig hier. Binnen Lentis is er ruimte om bij andere afdelingen te kijken. Welke functie je ook hebt, je bent altijd ergens inzetbaar. Doordat ik al zo lang bij Lentis werk, heb ik er al een groot netwerk. Daar rollen soms interessante uitnodigingen of nieuwe kennismakingen uit.”Sandra noemt nog een voordeel van een grote organisatie: “De diversiteit aan kennis en kwaliteiten. Zo kun je altijd wel met iemand samenwerken die je omhoog kan tillen, er is de ruimte om je samen te verbeteren.”