Liesbeth Visser liep tijdens haar opleiding tot psychiater al eens stage bij PsyQ Eetstoornissen (onderdeel van Lentis) in Groningen. Daarna is ze de afdeling nooit meer vergeten. In 2018 werd ze bij Lentis opgeleid als psychiater en nu is ze in die rol aan het werk. Ook heeft Liesbeth de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar: “Dat vind ik het mooie aan psychiater zijn: dat je het hele plaatje bekijkt.”

Teambehandeling

“Als psychiater en regiebehandelaar ben ik betrokken bij alle lopende behandelingen. Dat vind ik heel leuk en mooi om te doen: nadenken over de hele lijn van de behandeling. Je werkt als regiebehandelaar samen met alle disciplines, en je hebt al die disciplines ook hard nodig. Het is een teambehandeling, dat is bij eetstoornissen echt kenmerkend.”

Liesbeth werkt bij zowel de ambulante teams als de kliniek. Bij de kliniek komen cliënten waarvoor een ambulante- of deeltijdbehandeling onvoldoende is. Ze verblijven er minimaal drie en maximaal zes maanden. Ze blijven vijf nachten per week in de kliniek slapen en gaan in het weekend naar huis om het geleerde in de praktijk te brengen. Op maandag wordt er geëvalueerd op het weekend en worden er nieuwe stappen gezet.