Als jongetje droomde Jan Oosterbeek er van om profvoetballer te worden. Na een goede poging is dit uiteindelijk niet gelukt. 10 jaar geleden is Jan gestart met de interne opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Hij werkt nu 6 jaar als gedifferentieerd psychiatrisch verpleegkundige bij Lentis. Jan is van het activeren en motiveren, goede kenmerken voor de afdeling stemmingsstoornissen. “Ik sta gerust 4 of 5 keer aan iemand zijn bed. Je kan depressief zijn en ik kan mij daar prima in verplaatsen, maar het is goed om je bed uit te komen om de draad en het programma op te pakken.“

Hoe ben je bij Lentis terechtgekomen?

“Ik heb CIOS als opleiding gedaan, een studie gebaseerd op sport. In het tweede jaar moest ik een keuzevak kiezen en heb ik gekozen voor Ortho Bewegings Agogisch Werk (OBAW). Hiermee werd ik bewegingstherapeut, maar hier was weinig werk in te vinden. Ik heb daarna nog een jaar SPH aan de Hanzehogeschool gestudeerd, maar dit vond ik te algemeen. Hierna heb ik een half jaar letterlijk aan de straat gewerkt om mijn huur te kunnen betalen. Kennissen zeiden in die periode dat ze de zorg wel iets voor mij vonden. Zij werken zelf ook bij Lentis en via hun ben ik de interne opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige gaan volgen bij Lentis.”

Kun je iets meer vertellen over dat opleidingstraject? Is dat goed bevallen?

“Ik denk dat de opleiding die ik heb gehad uitstekend werkt. Dit komt omdat ik in 4 jaar verschillende plekken heb gezien in exact de goede volgorde. Ik ben begonnen in de ouderenpsychiatrie met een stukje verpleging, medicatie, maar ook psychiatrie. Daarna ging ik naar de kliniek in Winschoten. Hier kwamen de crisispatiënten binnen en daar hoorde het separeren bij. Hier kreeg je ook een opdracht over die je moest uitvoeren. Hierna heb ik 3 maanden stage gelopen in een algemeen ziekenhuis voor de verpleegtechnische handelingen. Vervolgens ben ik naar Begeleid Wonen (BW) gegaan in Delfzijl en vanuit daar naar het FACT. FACT is ambulant en mensen thuis bezoeken.”

Is het anders om binnen de psychiatrie als verpleegkundige te werken?

“In een ziekenhuis wordt volgens een protocol gewerkt waar van a tot z in beschreven staat wat je moet doen voor, tijdens en na de operatie. Binnen de psychiatrie heb je altijd te maken met nieuwe situaties. Wat voor de ene patiënt werkt, hoeft niet voor de ander te werken. Binnen de psychiatrie moet je daarom veel creatiever zijn als verpleegkundige. Het brein werkt natuurlijk heel anders als een kapotte knie. Verder moet je als verpleegkundige inlevingsvermogen hebben, op de hoogte zijn van ziektebeelden en kunnen aansluiten bij de patiënt in wat hij wil en in wat hij wel en niet kan.”