Opleiding tot verpleegkundige GGZ HBO-V Duaal

Wil jij opgeleid worden tot hbo verpleegkundige binnen de geestelijke gezondheidszorg bij Lentis?Dan is dit je kans!Lentis biedt een vervolgopleiding aan voor mbo- verpleegkundigen die willen en kunnen doorgroeien naar hbo- verpleegkundige. De opleiding wordt ingericht op basis van wensen vanuit de praktijk en in samenwerking met verschillende instellingen en de Hanzehogeschool. De opleiding wordt in totaal in 7 modules aangeboden. Waarbij veel aandacht is voor de verschillende CanMeds rollen, zoals: de zorgverlener, de communicator, de samenwerkingspartner, de reflectieve Evidence-based Practice- professional, de gezondheidsbevorderaar, de organisator en de kwaliteitsbevorderaar.Afhankelijk van de lopende procedure is het eerstvolgende instroommoment september 2023 of maart 2024. De totale opleiding duurt 2,5 jaar. Daarom is Lentis de plek voor jou We zijn constant bezig om onze processen te stroomlijnen, nieuwe ideeën te bedenken en uit te voeren die ons werk nog leuker maken. Heb jij zelf ideeën hoe je je werk bij Lentis beter, mooier… Lees verder →

Vakantiewerk in de psychiatrie

Als vakantiekracht bij Lentis.. krijg jij de kans ervaring op te doen in de psychiatrie; werk je met een gevarieerde doelgroep, cliënten met een psychiatrische aandoening en/of co-morbiditeit; ga je samen met jouw collega’s en cliënten een leuke zomer tegemoet!

Verpleegkundige nachtdienst ouderenpsychiatrie

Afdeling: Voortgezette Klinische Behandelafdeling (VKB) Standplaats: Zuidlaren Parttime: in overleg € 2.181 – € 3.536 Dienstverband: vast contract Startdatum: in overleg Als verpleegkundige nachtdienst.. maak je het verschil voor kwetsbare ouderen met psychiatrische en/of somatische problematiek; je krijgt alle ruimte om zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren; krijg je volop kansen om je te ontwikkelen en te groeien. Daarom is Lentis de plek voor jou Een afdeling als de onze, een verpleegafdeling binnen de psychiatrie? Die vind je nergens anders in het Noorden en zelfs op weinig andere plekken in Nederland. Hier verpleeg je 33 oudere mensen met psychiatrische problematieken, denk bijvoorbeeld aan schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en Huntington, gecombineerd met lichamelijke problemen of handicaps. Jouw werk is dus een unieke combinatie van psychiatrische, somatische en ouderenzorg. Je draait de nachtdiensten alleen en vindt het dus ook prettig om zelfstandig te werken. Tijdens je dienst is er altijd de mogelijkheid om een… Lees verder →

Verpleegkundige nachtdienst ouderenpsychiatrie

Afdeling: A Borg ouderenopname Standplaats: Winschoten Parttime: 24 uur € 2.181– € 3.536 Dienstverband: vast contract Startdatum: in overleg Als verpleegkundige in de nacht.. maak je het verschil voor kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek; heb jij overdag altijd vrij, aangezien je de nachten werkt; kom je te werken op een afdeling die veel kansen biedt aan de eigen professionele ontwikkeling. Daarom is Lentis de plek voor jou De afdeling waar jij komt te werken is de ouderenopname welke onder de A Borg in Winschoten valt. De doelgroep waar jij mee gaat werken zijn 60-plussers met psychiatrische problematiek en anderzijds cliënten met somatische problematiek en psychiatrische co-morbiditeit. De behandeling op de afdeling is erop gericht de patiënten de eigen regie te laten hervinden zodat er weer ruimte komt voor herstel. De opnamekliniek beschikt over een open behandelgroep, een besloten behandelgroep en een High Intensive Care afdeling (HIC). Jij zal in de… Lees verder →

Verpleegkundige ouderenpsychiatrie

Afdeling: Voortgezette klinische behandelafdeling (VKB) Standplaats: Zuidlaren Parttime: 24 – 32 uur € 2.181 – € 3.536 Dienstverband: vast contract Startdatum: in overleg Als verpleegkundige… maak je het verschil voor een zeer kwetsbare doelgroep; werk je in een hecht team en met verschillende disciplines; heb je regietaken en veel verantwoordelijkheid; krijg je volop kansen om je te ontwikkelen en te groeien. Daarom is Lentis de plek voor jou Een afdeling als de onze, een verpleegafdeling binnen de psychiatrie? Die vind je nergens anders in het Noorden en zelfs op weinig andere plekken in Nederland. Hier verpleeg je 33 oudere mensen met psychiatrische problematieken (denk bijvoorbeeld aan schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en Huntington) gecombineerd met lichamelijke problemen of handicaps. Jouw werk is dus een unieke combinatie van psychiatrische, somatische én ouderenzorg. Natuurlijk krijg je eerst alle tijd om je cliënten te leren kennen en je het vak van ouderenpsychiatrie eigen te maken. Wil… Lees verder →

Verpleegkundige nachtdienst ouderenpsychiatrie

Afdeling: Opnamekliniek voor Somatische Zorg en Ouderenpsychiatrie Standplaats: Zuidlaren Parttime: 28 uur € 2.181 – € 3.536 Dienstverband: vast contract Startdatum: 1 maart 2023 Als verpleegkundige in de nacht.. maak je het verschil voor kwetsbare ouderen met psychiatrische en/of somatische problematiek; ben je nooit alleen op de afdeling, je bent altijd samen met een collega; kom je te werken op een afdeling die veel kansen biedt aan de eigen professionele ontwikkeling. Daarom is Lentis de plek voor jou De afdeling waar jij komt te werken, de Opnamekliniek voor Somatische zorg en Ouderenpsychiatrie, is gevestigd in het Zuiderpaviljoen in Zuidlaren. De cliënten waar jij met gaat werken zijn enerzijds 60-plussers met psychiatrische problematiek en anderzijds cliënten met somatische problematiek en psychiatrische co-morbiditeit. Bij deze laatste groep beperkt de psychiatrische co-morbiditeit in hoge mate de mogelijkheid tot behandeling of revalidatie binnen een reguliere setting. De opnamekliniek beschikt over een open behandelgroep, een… Lees verder →

Specialist ouderengeneeskunde

Afdeling: Team290 Standplaats: in overleg (provincie Groningen) Fulltime / Parttime: 24 – 36 uur € 5.238 – € 8.263 Dienstverband: vast contract Startdatum: in overleg Als specialist ouderengeneeskunde.. maak je met jouw hulpverlening het verschil voor mensen met (het vermoeden van) dementie; heb je de vrijheid om zelf jouw werkzaamheden in te richten; kom je te werken in één van de tien kleine regionale teams. Daarom is Lentis de plek voor jou Team290 is er voor complexe casuïstiek rondom dementie waar outreachend dan wel multidisciplinaire behandeling nodig is. Dit vanwege bijvoorbeeld onbegrepen gedrag, zorgmijding met zelfverwaarlozing of overlast, systeemproblematiek met ernstig nadeel voor de betrokkenen of dementie op jonge leeftijd. Of als combinaties met (andere) stoornissen spelen. Je werkt op verwijzing van huisartsen en ziekenhuizen. Op jouw afdeling werken ongeveer 60 mensen, verdeeld over drie regio’s en tien multidisciplinaire teams. In overleg krijg jij de mogelijkheid om te kijken welk… Lees verder →

Psychiater ouderenpsychiatrie

Afdeling: Ambulante ouderenpsychiatrie Standplaats: West-Groningen Fulltime / Parttime: 16 – 36 uur € 5.538 – € 9.679 Dienstverband: vast Startdatum: in overleg Als psychiater.. maak je het verschil voor kwetsbare ouderen met diverse psychiatrische problematiek; maak jij deel uit van een professionele werkomgeving met een multidisciplinair team van uiteenlopende expertises; krijg jij alle ruimte om je agenda zelf in te delen. Daarom is Lentis de plek voor jou Als psychiater ben je iemand die van haar/zijn vak houdt. Het werken binnen de ouderenpsychiatrie is gericht op herstel en, als dat (nog) niet mogelijk is, op het omgaan met de gevolgen van psychiatrische problemen. Je gaat samenwerken met allerlei expertises: van kinder- tot ouderenpsychiatrie en van basis-ggz tot zeer complexe casuïstiek, zowel ambulant als klinisch. Het werken als psychiater binnen ons team is boeiend en dynamisch. Je maakt deel uit van een professionele werkomgeving met een multidisciplinair team van uiteenlopende expertises… Lees verder →

Psychiater Ambulante ouderenpsychiatrie Oost Groningen

Doelgroep Ouderenpsychiatrie Mensen van 67 jaar en ouder met psychiatrische klachten kunnen terecht bij Lentis Ouderen-psychiatrie in de gehele provincie Groningen. Vaak zijn er meerdere problemen en aandoeningen tegelijk. Dat kunnen naast psychische en lichamelijke problemen en aandoeningen ook beginnende geheugenproblemen zijn. Deze oudere doelgroep heeft een grotere mate van kwetsbaarheid, ofwel ‘frailty’. Dit is een verhoogde gevoeligheid voor stressoren die samengaat met een afname van het vermogen om de balans te behouden. Kleine verstoringen kunnen leiden tot de ontwikkeling van ernstige gezondheidsproblemen en functiebeperkingen. Dit alles vraagt specifieke kennis en ervaring. Daar ligt onze specialiteit. Jongere mensen bij wie eveneens sprake is van meerdere problemen en frailty zijn soms ook beter op hun plek bij deze specialistische vorm van zorg. Psychiater (24 tot 36 uur) Vanwege het vertrek van 1 van de 2 psychiaters binnen het team Ambulante Ouderenpsychiatrie Oost Groningen zoeken wij naar een nieuwe collega die ons… Lees verder →

Verzorgende IG Kenniscentrum ernstig probleemgedrag

Als Verzorgende IG kenniscentrum ernstig probleemgedrag (KEP) maak je het verschil voor een zeer kwetsbare doelgroep; kom je te werken in een jong en warm team, dat volop in ontwikkeling is; draag je zorg voor een veilige en rustige woonomgeving voor onze patiënten; is er ruimte voor scholing en opleidingen. Daarom is Lentis de plek voor jou Een klinische afdeling waarin patiënten met dementie en daaruit voortvloeiende zeer complex probleemgedrag kortdurend terecht kunnen om beter met hun problematiek om te gaan, dat is uniek in Noord-Nederland. Dit doen we bij het KEP, dat momenteel in ontwikkeling is naar een D-ZEP afdeling (dementie – zeer ernstig probleemgedrag). Hier onderzoeken wij waar het probleemgedrag vandaan komt en bieden wij deze patiënten 6 tot 9 maanden een mix van observatie, behandeling en belevingsgerichte zorg met als doel stabilisatie en/of (licht) herstel. In de doorstartfase wordt gesleuteld aan de verbinding tussen de kennis en… Lees verder →