Ga naar

Samenwerken met professionals vanuit de GGZ én de Verslavingszorg!

Voor het FACT-team regio Noordwest Groningen (een samenwerking tussen Lentis en VNN), standplaats Leek, zijn wij op zoek naar een Verslavingsarts.

Waar ga je werken?

In regio Noordwest Groningen (locatie Leek) hebben VNN en Lentis hun krachten gebundeld om de zorg aan cliënten met psychiatrische- en verslavingsproblematiek zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Dat doen we door te werken vanuit een gezamenlijk FACT-team waarin de expertise op psychiatrie, verslaving en andere levensgebieden is geborgd . Hierdoor kan betere zorg worden aangeboden aan de cliënten met meervoudige complexe problematiek. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid van kennis en verschillende disciplines zijn de basiselementen in het werken in het FACT-model. Het FACT-team biedt intensieve zorg en bemoeizorg aan cliënten op meerdere levensgebieden. De behandeling en begeleiding richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt. In onze herstelbenadering staat centraal dat we cliënten ondersteunen om ondanks mogelijke beperkingen de regie op hun eigen leven weer op te pakken en hiermee hun maatschappelijke rollen weer te vervullen. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van hoop, empowerment, verbinding en zingeving.

Het team waarin je gaat werken is multidisciplinair samengesteld. Iedereen heeft zijn of haar eigen kennis en ervaring en zo vullen we elkaar aan. We delen informatie, reflecteren op ons handelen én zetten humor in!

Wie zoeken we?

Je bent een arts die graag werkt met cliënten met een complexe zorgvraag. Je bent iemand die niet kijkt naar 1 aspect van de cliënt, maar je vindt het leuk om vanuit meerdere invalshoeken (somatisch, psychiatrisch en leefwijze) te kijken naar waar verbeteringen kunnen worden aangebracht in het leven van je cliënt. Daarnaast ben je een echte teamworker, een verbinder met zelfreflectie en kun je goed feedback ontvangen maar ook geven. Je vindt het leuk om in een team van professionals zelfstandig werkzaamheden te verrichten maar je zoekt ook actief de samenwerking om de zorg naar de cliënt te optimaliseren. Je bent toegankelijk en vindt het fijn om verbinding te zoeken met de cliënt en je collega’s. Je voelt je thuis in een organisatie waar ruimte is voor het nemen van eigen initiatief en je bent hierin flexibel en je kunt ‘out of the box’ denken.

Wat zijn je werkzaamheden?           

Als verslavingsarts heb je een regiefunctie ten aanzien van vooral de medische behandeling, maar de psychiatrische behandeling neem je hierin ook mee. In een intensieve samenwerking met de psychiater en de verpleegkundig specialist doe je de medische screening bij cliënten, waarbij je ook kijkt naar de psychiatrische problematiek, de psychosociale problematiek en de verslavingsproblematiek. Vanuit je medische expertise heb je een rol bij de diagnosestelling, behandelstrategie en behandeling. Je voert voorkomende medische handelingen uit, waaronder lichamelijk onderzoek en je schrijft zo nodig medicatie voor.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team waaronder een gz-psycholoog, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringswerker, verslavingsarts, verpleegkundigen,  en een maatschappelijk werker. Het team is goed op elkaar ingespeeld en weet goed gebruik te maken van de specifieke expertise van elk teamlid. Er is sprake van het shared-caseload principe als dat gevraagd wordt. We leveren de zorg met elkaar! Daarnaast draag je actief bij aan verbetervoorstellen voor vakinhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van zorg en je neemt deel aan de Lentis 24 uurs Crisisdienst.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor 32 uur per week. Mocht je dit een aantrekkelijke vacature vinden, maar de uren stroken niet met jou wensen neem dan alsnog vooral wel contact op. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Wat vragen wij van je?

  • Je bent geregistreerd verslavingsarts KNMG en geregistreerd volgens de wet BIG. Ook als je in de afrondende fase zit van de MIAM-opleiding (Master In Addiction Medicine) word je uitgenodigd te solliciteren.
  • Je hebt affiniteit met werken in een FACT-team.
  • Je bent flexibel, creatief en sociaal vaardig, zowel in contacten met cliënten als in het multidisciplinaire team.
  • Binnen het team kun je een proactieve, inspirerende en ondersteunende rol vervullen en durf je besluiten te nemen.
  • Je bent in staat om ontwikkelingen binnen het vakgebied te vertalen naar (nieuw) beleid.
  • Je bent bereid deel te nemen aan de 24 uurs Crisisdienst.
  • Bij voorkeur ben je in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Jildou Bles