Ga naar

Wie zoeken wij?

Wij zijn, ten behoeve van De Veldspaat te Groningen, op zoek naar een enthousiaste Verpleegkundige voor gemiddeld 24 uren per week.
Hiervoor heb je

 • Het diploma verpleegkundige met BIG registratie.
 • Ervaring met Somatiek en/of psychogeriatrie.
 • Kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg.
 • Vermogen om in teamverband te werken en binnen een locatie in ontwikkeling zelfstandig kunnen functioneren.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Bereidheid om te werken in wisselende diensten (vroeg, laat, incidenteel nacht).
 • Respect, flexibiliteit en creativiteit.

Wat houdt de functie in?

 • Het begeleiden stimuleren, activeren en ondersteunen van cliënten bij het uitvoeren ADL-activiteiten.
 • Cliënten begeleiden bij activiteiten om het wonen vorm te geven.
 • Verplegen van cliënten conform het zorgplan.
 • Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen conform het BIG beleid.
 • Controleren en verstrekken van medicatie conform het zorgplan.
 • Observeren en rapporteren over de lichamelijke en psychische toestand van cliënten.
 • Indien nodig, na overleg met het multidisciplinair team, stel je het zorgplan bij.
 • Signaleren van eventuele veranderingen en bijzonderheden in de cliëntsituatie, treedt handelend op in acute- en crisissituaties en verzorgt de verslaglegging.
 • Beantwoorden van vragen en verstrekt informatie aan cliënten en cliëntsystemen en verwijst zo nodig door.
 • Zorgdragen voor een veilige en rustige woonomgeving.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Renske van Domburg