Ga naar

De A Borg is een onderdeel van de ouderen psychiatrie maar de mens, problematiek en behandelvraag zijn belangrijker dan de leeftijd.

Van medewerkers verwachten we het nemen van initiatief, verantwoordelijkheid en dat zij een actieve bijdrage leveren aan innovatie en verbetering van de zorg. Medewerkers verdiepen hun kennis, ontwikkelen expertise en bieden deze expertise in multidisciplinaire samenwerking aan (samen met) andere zorgverleners.

Wie zoeken wij?

Wij zijn, ten behoeve van de A borg, zo spoedig mogelijk, op zoek naar een enthousiaste Verpleegkundige voor gemiddeld 24 tot 32 uur per week.

Hiervoor heb je nodig:

 • Een diploma verpleegkundige niveau 4 aangevuld met kennis en ervaring op het gebied van (complexe) psychiatrische problematiek en begeleiding. BIG registratie is vereist.
 • Bereidbaarheid om ontwikkelingen in het vakgebied (Ouderen)psychiatrie zoals onder andere EPA, 3e /4e  levensfaseproblematiek en ART bij te houden.
 • Nieuwsgierigheid en oplettendheid en de mogelijkheid tot improviseren bij moeilijke situaties
 • Een creatieve en professionele instelling.
 • Ambities met betrekking tot professionele ontwikkeling, bereidheid tot het volgen van scholing.
 • Bereidbaarheid om te werken in de vroege, late en nachtdienst.
 • Kennis en ervaring in complexe ouderenzorg is een belangrijke pre.

Wat houdt de functie in?

 • Begeleiden, stimuleren, activeren en ondersteunen van cliënten bij het uitvoeren van huishoudelijke en ADL-activiteiten.
 • Bijdrage leveren aan het scheppen, ontwikkelen en bevorderen van een passend leef- en behandelklimaat voor de genoemde doelgroep.
 • Begeleiden van patiënten binnen de genoemde doelgroep.
 • Verpleegkundige bijdrage leveren aan observatie en diagnostiek op de afdeling.
 • Deel uit maken van het multidisciplinaire behandelteam.
 • Verpleegtechnische handelingen verrichten.
 • Opstellen van verpleegplannen, voert interventies uit en stelt ze (in teamverband) bij.
 • Je fungeert als persoonlijk begeleider;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een aandachtsgebied (bij voorkeur).
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de A borg.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij kunnen jou alles vertellen over deze vacature.