Ga naar

Ten behoeve voor de A Borg zoeken wij per direct een enthousiaste:

Verpleegkundig specialist GGZ, Dienstverband is in overleg.

Functie-inhoud

De verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de integraliteit van het behandelproces en is voor alle betrokkenen, inclusief de patiënt en diens verwanten, het centrale aanspreekpunt.

 • Je biedt hoog-complexe verpleegkundige en geprotocolleerde, medisch psychiatrische zorg en behandeling aan de aan jou toegewezen patiënten met complexe psychiatrische problematiek.
 • Het integrale behandel- en zorgbeleid van de zorgverlening stel je op en coördineert dit als regiebehandelaar in multidisciplinair verband.
 • Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige – als de medische behandeling, met als doel het bevorderen van het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven bij de patiënt.
 • Je onderzoekt en stelt een verpleegkundige en medisch (psychiatrische) diagnose. Daarbij is specifieke aandacht voor co-morbiditeit van de verschillende psychiatrische stoornissen en voor somatische aandoeningen.
 • Behandelingen indiceren en kan binnen de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut DBC’s typeren en sluiten en draagt zorg voor adequate verslaglegging en registratie.
 • Behandelplannen opstellen en evalueren. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en hebt een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen patiënten.
 • Individuele behandelingen en behandelonderdelen voer je individueel uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor en geeft uitvoering aan de voorschijfbevoegdheid van medicatie binnen het deskundigheidsgebied;
 • Eventuele veranderingen en bijzonderheden in de patiëntsituatie kunnen signaleren, je treedt handelend op in acute-en crisissituaties, ook buiten kantoortijden bij patiënten die niet behoren tot de eigen caseload.
 • Voorlichting en adviezen geven aan patiënten en hun relaties en optreden als consulent/coach ten behoeve van het multidisciplinair behandelteam.
 • Verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en inhoudelijke opzet van behandelprogramma’s; in het bijzonder ben je betrokken bij de implementatie van de behandelmilieus en ART.

Wie zoeken wij?

 • De functie vereist een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ –Master Advanced Nursing Practice en BIG art. 14 geregistreerd.
 • Voor het coördineren van zorg is kennis van de organisatie en van andere disciplines vereist.
 • Houdt vakkennis op peil door het bijhouden van vakliteratuur en nascholing.
 • Zelfstandigheid is vereist voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het psychiatrisch behandelbeleid.
 • Tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren en motiveren, stimuleren en corrigeren is noodzakelijk in de omgang met de cliënten en hun naasten.
 • In de multidisciplinaire overlegvormen en bij het onderhouden van diverse in-en externe contacten is overtuigingskracht en conflicthantering van belang evenals het vermogen tot overbruggen van tegengestelde belangen en het kunnen overwinnen van weerstand.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij kunnen jou alles vertellen over deze vacature.