Ga naar

De Polikliniek van Lentis in Delfzijl werkt in de regio Noord Oost Groningen nauw samen met huisartsen, de afdeling Kortdurende Deeltijdbehandeling en het Fact team en andere organisaties. Op deze locatie staan teamgeest en samenwerking voorop in het streven om optimale specialistische GGZ behandeling te bieden.

Wie zoeken wij?

Voor het ambulante team specialistische GGZ vanuit de polikliniek Delfzijl zijn wij op zoek naar een verpleegkundig specialistvoor 24-28 uren per week.
Je bent verpleegkundig opgeleid, aangevuld met de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ en bent als zodanig BIG geregistreerd. Je kunt goed in teamverband werken maar ook het zelfstandig werken gaat je goed af. Daarnaast ben je flexibel, stress bestendig en enthousiast.

Wat houdt de functie in?

  • Doen van intakes en het opstellen van behandelplannen en in multidisciplinair teamverband bijdragen aan het opstellen / vaststellen van behandelplannen, het evalueren en zonodig bijstellen daarvan;
  • Verrichten van crisisinterventies en bemiddelen bij opnames en verwijzingen;
  • Leveren van een bijdrage aan de medicamenteuze therapie, zoals het verzamelen van gegevens, signaleren van bijzonderheden, psycho-educatie;
  • Samen met de psychiater en collega Verpleegkundig Specialist uitvoering geven aan de medisch psychiatrische behandeling van cliënten:
  • Uitvoeren van behandelingen zoals in het Multi Disciplinair Overleg zijn vastgesteld;
  • Afstemmen van behandelactiviteiten met medebehandelaars;
  • Verrichten van registratie, rapportage en dossiervorming;
  • Participatie 24-uursdienst Lentis.

Direct solliciteren

Meer weten?

Ricardo kan jou alles vertellen over deze vacature.

Ricardo Abbas

HR-adviseur / recruiter bij Lentis.
jr.abbas@lentis.nl
06-30278846