Ga naar

Wie zoeken wij?

Voor het ambulante team specialistische GGZ vanuit de polikliniek Winschoten zijn wij op zoek naar een verpleegkundig specialistvoor 24-28 uren per week.

Je bent verpleegkundig opgeleid, aangevuld met de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ en bent als zodanig BIG geregistreerd. Je kunt goed in teamverband werken maar ook het zelfstandig werken gaat je goed af. Daarnaast ben je flexibel, stress bestendig en enthousiast.

Wat houdt de functie in?

  • Doen van intakes en het opstellen van behandelplannen en in multidisciplinair teamverband bijdragen aan het opstellen / vaststellen van behandelplannen, het evalueren en zonodig bijstellen daarvan;
  • Verrichten van crisisinterventies en bemiddelen bij opnames en verwijzingen;
  • Psycho-educatie;
  • Samen met de psychiater en collega Verpleegkundig Specialist uitvoering geven aan de medisch psychiatrische behandeling van cliënten:
  • Medicamenteuze therapie binnen je bevoegdheid
  • Uitvoeren van behandelingen binnen de geldende richtlijnen.
  • Afstemmen van behandelactiviteiten met medebehandelaars;
  • Verrichten van registratie, rapportage en dossiervorming;
  • Participatie 24-uursdienst Lentis;
  • Participatie in de ontwikkelingen binnen de polikliniek.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij kunnen jou alles vertellen over deze vacature.