Ga naar

Later nog eens bekijken?

Mail deze vacature naar jezelf

Wie zoeken wij?

Voor Jonx Ambulant zijn wij per zo spoedig mogelijk voor onze locaties in Groningen op zoek naar een verpleegkundig specialist voor 24 – 32 uren per week.

Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ – Master Advanced Nursing Practice of Physician Assistant en BIG art. 14 geregistreerd. Voor het coördineren van de zorg is kennis van de organisatie en van andere disciplines nodig. Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden door middel van literatuurstudie en nascholing. De verpleegkundig specialisten hebben een persoonlijk scholingsbudget. De hoogte van het maximumbudget is 3000 euro per volledig kalenderjaar en voltijds dienstverband.

Wat houdt de functie in?

  • Het stellen van psychiatrische diagnose, inclusief co-morbiditeit, inschatting maken van bijkomende somatische problematiek en legt deze voor aan de arts of specialist.
  • Het opstellen van een behandelplan en het behandelen van cliënten, al dan niet met meervoudige en/of complexe psychosociale problematiek met hun systemen.
  • Verrichten van medisch en psychiatrisch onderzoek en het verlenen van medisch-psychiatrische zorg aan kinderen en adolescenten met psychiatrische problematiek.
  • Optreden als regiebehandelaar.
  • Het indiceren van medicamenteuze behandelingen in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiater.
  • Instellen op medicatie en uitvoeren van medicamenteuze vervolgbehandelingen binnen de wettelijke kaders.
  • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en vervullen van coördinerende rol in het zorgproces en of behandeltraject rondom de toegewezen cliënten.
  • Het signaleren van eventuele veranderingen en bijzonderheden in de cliëntsituatie, treedt regelmatig handelend op in acute- en crisissituaties.
  • Participeren in Spoed voor Jeugd Groningen, mede daarom is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.