Ga naar

Dit ga je doen als verpleegkundig specialist bij het KEP

Als verpleegkundig specialist GGZ fungeer je als regiebehandelaar en ben je verantwoordelijk voor het gehele behandelproces en ben je daarin het centrale aanspreekpunt.

 • Je stelt het integrale behandel- en zorgbeleid van de zorgverlening op en coördineert dit als regiebehandelaar in multidisciplinair verband
 • Je biedt hoog-complexe verpleegkundige en medisch psychiatrische zorg en behandeling aan de aan jou toegewezen patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Deels binnen een klinische opname-afdeling, deels middels een ambulante caseload
 • Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige – als de medische behandeling, met als doel het bevorderen van het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven bij de patiënt
 • Je onderzoekt en stelt een verpleegkundige en medisch (psychiatrische) diagnose. Daarbij is specifieke aandacht voor co-morbiditeit van de verschillende psychiatrische stoornissen en voor somatische aandoeningen
 • Indiceren van behandelingen en je kan binnen de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut DBC’s typeren en sluiten en draagt zorg voor adequate verslaglegging en registratie
 • Het behandelplan opstellen en dit evalueren
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en hebt een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen patiënten
 • Individueel voer je behandelingen en behandelonderdelen uit
 • Je bent verantwoordelijk voor en geeft uitvoering aan de voorschijfbevoegdheid van medicatie binnen het deskundigheidsgebied
 • Je treedt op in acute- (en) crisissituaties waarbij medisch en/of psychiatrisch handelen vereist is, ook buiten kantoortijden bij patiënten die niet behoren tot de eigen caseload (o.a. participeren crisisdienst Lentis)
 • Het signaleren van eventuele veranderingen en bijzonderheden in de patiëntsituatie, je treedt handelend op in acute-en crisissituaties, ook buiten kantoortijden bij patiënten die niet behoren tot de eigen caseload
 • Voorlichting en adviezen geven aan patiënten en hun omgeving en optreden als consulent/coach ten behoeve van het multidisciplinair behandelteam
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoudelijke opzet van behandelprogramma’s; in het bijzonder ben je betrokken bij de implementatie van de behandelmilieus
 • We zijn een afdeling in ontwikkeling en bieden ruimte voor het verrichten van researchactiviteiten en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

 

 

Ben jij de verpleegkundig specialist die wij zoeken?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundig specialist GGZ voor minimaal 24 en maximaal 36 uur per week. Hiervoor heb je nodig:

 • Een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ –Master Advanced Nursing Practice en BIG art. 14 geregistreerd
 • Voor het coördineren van zorg is kennis van de organisatie en van andere disciplines vereist
 • Vakkennis op peil door het bijhouden van vakliteratuur en nascholing
 • Zelfstandigheid voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het psychiatrisch behandelbeleid
 • Tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren en motiveren, stimuleren en corrigeren is noodzakelijk in de omgang met de cliënten en hun naasten
 • In de multidisciplinaire overlegvormen en bij het onderhouden van diverse in-en externe contacten is overtuigingskracht en conflicthantering van belang evenals het vermogen tot overbruggen van tegengestelde belangen en het kunnen overwinnen van weerstand.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.