Ga naar

Later nog eens bekijken?

Mail deze vacature naar jezelf

Wie zijn wij?

Lentis Volwassenenpsychiatrie helpt volwassenen met psychiatrische problemen. Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. We voelen ons verantwoordelijk voor iedereen die onze specialistische zorg nodig heeft en bieden een breed aanbod in zowel stad als regio. Wij staan met ons zorgaanbod midden in de maatschappij, zijn dynamisch en innovatief en bieden, waar nodig, 24 uur per dag zorg in een keten. We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid en zijn trots op het werk dat we doen.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om behandeling, begeleiding, rehabilitatie en hulp bij herstel door verschillende disciplines die in één team samenwerken. Assertive Community Treatment duidt er op dat de behandeling en begeleiding veelal plaatsvindt in de woonplaats, in de wijk en in de eigen omgeving van de cliënt.

Ben jij een ervaren verpleegkundig specialist en sta je bekend als gedreven en enthousiast die alle ballen gemakkelijk in de lucht weet te houden? Én ben jij iemand die houdt van uitdagingen, prioriteiten kan stellen en het prettig vindt om in een dynamische zorgomgeving te werken? Dan zoeken wij jou! 

Wij zoeken op korte termijn een verpleegkundig specialist voor 32 -36 uur per week.

Dit ga je doen als Verpleegkundig Specialist (32-36 uur per week) binnen FACT Centrum

Als Verpleegkundig Specialist zal je in een ambulant team werken. Daarnaast draag je bij aan de 24 uurs Crisisdienst. En verder:
• Je gaat intakes en diagnostische werkzaamheden verrichten;
• Je werkt zelfstandig binnen de kaders van het psychiatrisch behandelbeleid;
• Samen met het multidisciplinair team ga je stappen zetten om de zorg voor deze doelgroep verder vorm en inhoud te geven;
• Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe GGZ;
• Je vervult de rol van regiebehandelaar;
• Je verricht complexe verpleegkundige zorg en geprotocolleerde medische zorgtaken;
• Je beoordeelt (acute) hulpvragen en maakt daarbij een inschatting van de situatie;
• Je gaat aan de slag als zorgverantwoordelijke en bent bekwaam in farmacotherapie;
• Je voert individuele behandelingen uit en verzorgt de registratie en de rapportages voor het cliëntendossier;
• Je stemt af met in- en/of externe disciplines;
• Je coördineert, organiseert en bewaakt voor toegewezen cliënten het behandeltraject.

Ben jij de Verpleegkundig Specialist die wij zoeken?

Je bent een BIG-geregistreerde Verpleegkundig Specialist die affiniteit en bij voorkeur ook ervaring heeft met de behandeling van cliënten met ernstige psychiatrische problematiek. Je gelooft in herstel ondersteunende zorg, geleverd vanuit één team en daarmee zo dicht mogelijk bij de cliënt en je schakelt probleemloos tussen de verschillende rollen van (regie)behandelaar, coach en innovator.

Verder pas je goed in ons team wanneer je:
• In het bezit bent van een afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ;
• Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
• Teamgeest, teamontwikkeling en samenwerking als belangrijke speerpunten ziet;
• Herstelgericht werkt en denkt;
• Een brug kan slaan tussen ambulante en klinische zorg;
• Het leuk en uitdagend vindt om het team, andere disciplines en instanties te adviseren, informeren én te inspireren;
• Kritisch durft te kijken naar je eigen handelen;
• Gebruik weet te maken van bestaande netwerken en voorstellen kan doen tot verbetering;
• Vakkennis op peil houdt door vakliteratuur en bijscholing.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Marian Slomp