Ga naar

Wie zoeken wij?

Voor onze PsyQ vestiging in Groningen, zoeken wij een enthousiaste en betrokken Teamleider voor 32-36 uren per week. Als teamleider beschik je over een relevante afgeronde HBO opleiding. Daarnaast heb je aantoonbare leidinggevende vaardigheden.

De competenties die wij belangrijk vinden zijn leiding kunnen geven, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, besluitvaardigheid, goed kunnen aanvoelen wat teams en medewerkers beweegt en ondernemerschap.

Wie zijn wij?

PsyQ bestaat uit teams die specialistische curatieve zorg bieden. PsyQ is een landelijke formule die beoogt om efficiënte en effectieve ( Evidence based ) zorg te bieden bij complexe psychische stoornissen/problematiek. Goede diagnostiek, overzichtelijke/afgebakende behandeltrajecten en heldere behandeldoelen vormen de basis van onze zorg en het  inhoudelijke beleid. Behandelingen gedurende een regulier maatschappelijk functioneren en/of dat reguliere maatschappelijk functioneren weer snel kunnen oppakken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Bij PsyQ Groningen heerst een professionele, open en ontspannen sfeer en bestaat er gelegenheid om gezamenlijk ontwikkeling van specialistische zorg verder vorm te geven. Dit doet PsyQ Groningen inmiddels door de vormgeving van twee nieuwe teams die nauw samenwerken met de Acute Zorg. Daarnaast zijn er ontwikkelingen ten aanzien van ruimere beschikbaarheid voor spoed eisende zorg, verbetering van de diagnostiek en een ruimer aanbod van groepsbehandelingen.

Wat houdt de functie in?

Als teamleider geef je duaal leiding aan medewerkers van vier teams bij PsyQ Groningen. Je bewaakt voornamelijk doelstellingen t.a.v. efficiency van behandelingen, de inzet van medewerkers, de registratie van de werkzaamheden van de behandelaren en bewaakt het werken binnen wet en regelgeving. Tevens stuur je actief op een gezond werkklimaat waardoor we arbeid gerelateerd verzuim voorkomen en sta je medewerkers actief bij in een proces van re-integratie tijdens of na arbeidsongeschiktheid. De inhoudelijk teamleider(s) stuurt op de inhoud van de zorg. Daarnaast bewaak je het budget en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het operationele beleid van PsyQ Groningen. Zelf ontvang je leiding van de manager van PsyQ Groningen..

Taken op hoofdlijnen

  • Organiseert binnen teams de werkzaamheden waarbij werkprocessen zodanig worden ingericht dat de overeengekomen zorg volgens afspraak en op een efficiënte en effectieve wijze worden aangeboden;
  • Je draagt zorg voor een adequate personeelsbezetting/disciplinemix en voert het vastgestelde personeelsbeleid uit;
  • Je ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken, signaleert knelpunten in samenwerken en/of functioneren van het team en doet voorstellen tot verbetering;
  • Je coacht, stimuleert en enthousiasmeert medewerkers in het algemeen;
  • Je verbindt actief het in- en externe netwerk van de teams;
  • Sturen op het optimaal beschikbaar stellen van behandelingen aan patiënten, de registratie van behandeltijd, voldoen aan de compliance afspraken met interne en externe stakeholders en sturen op verzuim zijn kerntaken.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij kunnen jou alles vertellen over deze vacature. Iedere werkdag staan wij tussen 09:00 en 13:00 ook telefonisch voor je klaar.