Ga naar

Later nog eens bekijken?

Mail deze vacature naar jezelf

Wie zijn wij

Het cluster Acute Zorg is onderdeel van Lentis GGZ. Daaronder valt de opnamekliniek (HIC) en ook wordt binnen het cluster de methodiek Intensive Home Treatment (IHT) vormgegeven. De provincie-brede crisisdienst wordt vanuit dit cluster georganiseerd, in samenwerking met andere onderdelen van Lentis.
Intensive Home Treatment (IHT) waaronder IHT deeltijd, IHT thuis en de 24u crisisdienst en de kliniek werken allemaal nauw met elkaar samen en zijn gericht op patiënten met acute psychiatrische crisis.

Wie zoeken wij?          

Wij zijn voor ons team van de 24 uurs Crisisdienst Groningen op zoek naar een senior gedifferentieerd verpleegkundige die naast het doen van de intakes en de crisisinterventies in rol van voorwacht, participeert in de 24-uurs dienst. We zoeken hiervoor een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, bij voorkeur met ervaring in de acute zorg en affiniteit met crisiswerk. Het gaat hierbij in eerste instantie om dagdiensten met in een latere fase in overleg deelname aan late – en weekenddiensten.

Wat houdt de functie in?

 • Je voert als voorwacht/intaker de regie over het proces van intake en beoordeling en bent hierbij het aanspreekpunt voor de verwijzer, patiënt en diens naasten;
 • Je plant als voorwacht de afspraken zelf in met patiënt en diens naasten, en verricht de sociaal psychiatrische diagnostiek in (ambulante) crisissituaties, voert daarbij gerichte interventies uit en verzorgt de follow-up binnen de kaders van de acute psychiatrie.
 • Je doet tijdens je triagediensten de triage bij nieuw aangemelde patiënten; op dat moment ben je het eerste aanspreekpunt voor verwijzers en voer je de regie over het proces van aanmelding en verwijzing.
 • Je neemt initiatief om met andere collega’s afstemming te zoeken in het proces;  
 • Ondersteunt en coördineert in- en externe samenwerkingsprocessen rond de acute patiëntenzorg;
 • Onderhoudt naast contact met patiënten ook contacten met o.a. betrokken hulpverleners, verwijzers, naasten met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de behandelingsovereenkomst.
 • Je vervult een rol in ontwikkeling van kennis, kwaliteit en samenwerking op de afdeling door actief participeren in overlegvormen en voorbereiden van casuïstiek en werkbesprekingen.

Wat breng je mee?

 • Je bent in het bezit van een HBO-V diploma, met aanvullend een afgeronde SPV-opleiding;
 • een geldige BIG registratie;
 • goed ontwikkelde contactuele, communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • een flexibele en stressbestendige instelling hebben;
 • je bent je ervan bewust dat je het aanspreekpunt bent voor Lentis;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en van de sociale kaart;
 • in het bezit van rijbewijs.

Competenties: pro-actief, gericht op contact, reflectie en samenwerking, het kunnen verdragen van de dwingende wijze waarop een crisis kan worden gepresenteerd.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Janet Scholten - Hijlkema