Ga naar

PSYCHIATER
Standplaats: Winschoten
Inzet: 24 tot 36 uren per week

In 2019 is Lentis een nieuwe weg in geslagen. Door te werken met een multidisciplinair team per regio, willen we binnen die regio bereikbaar en benaderbaar zijn voor mensen met zorgvragen en beter op hun vragen inspelen. Waar we eerder werkten met verschillende teams zoals Ouderen, Jeugd, FACT en Poliklinieken, hebben we nu twee Regioteams Volwassenen die nauwer verbonden zijn met Kind en Jeugd (Jonx) en Ouderen (Ouderenpsychiatrie en Team290 [dementie]).
De zorg wordt nu vanuit het regioteam geleverd zo dicht mogelijk bij de cliënt. Daarbij speelt het netwerk, zowel de familie als de partners uit het Sociaal Domein, een belangrijke rol. Inhoudelijke uitgangspunten zijn gestoeld op Herstelondersteunende zorg en Positieve Gezondheid.
De regio Oldambt is als eerste met deze nieuwe aanpak gestart. We hebben twee multidisciplinaire Regioteams. Belangrijk in deze teams is een goede balans tussen professionele kennis, ervaringskennis en persoonlijke kennis. Expertise gaat niet verloren; deze is te ontsluiten via “kennisnetwerken”. (KEP/JONX/ATN/Team290/Ouderen/AFPN).

Voor deze twee regioteams zijn we op zoek naar een Psychiater.
Heb jij de deskundigheid en ondernemingslust in huis om binnen de regio optimale zorg te verlenen én van onze nieuwe beweging een succes te maken? Dan pas jij in ons team!

Ben jij de psychiater die we zoeken?


Je bent een BIG-geregistreerde psychiater die affiniteit en bij voorkeur ook ervaring heeft met de behandeling van patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. Je gelooft in herstelondersteunende zorg, geleverd vanuit één team en daarmee zo dicht mogelijk bij de patiënt. Als geen ander weet je vakkennis en creativiteit te combineren om zo samen met je collega's tot de juiste zorg voor je patiënten te komen.

Verder pas je goed in ons team wanneer je:

  • Kunt opereren in een veranderende organisatie;
  • Samenwerkingsgericht bent, maar ook uitstekend zelfstandig kunt werken;
  • Resultaatgericht werkt, waarbij je de organisatorisch kaders en procedures in de gaten houdt;
  • Werkt vanuit sleutelprincipes, maar niet het braafste kind van de klas wilt zijn;
  • Jouw kennis en expertise op een manier kan toepassen die bij de context van de client past.

Een deel van je werkzaamheden heeft een ambulant karakter, ook vragen we je deel te nemen aan de 24-uursdienst. Daarom is het belangrijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto.


Dit ga je doen als psychiater:
Je bent psychiater binnen een Regioteam. Een team is verantwoordelijk voor ongeveer 300 patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Als psychiater stel je behandelplannen op in samenspraak met de patiënt en zijn of haar naasten. Tevens verricht je psychiatrisch onderzoek en farmacotherapie ten behoeve van de behandeling. Je onderhoudt korte lijnen met onze ketenpartners in de wijk.
Je overlegt met deelnemers rond de zorg en leefomgeving van je patiënt, zoals de familie, buren en buurt, politie, thuiszorg, huisarts enzovoort. Daarnaast adviseer je binnen het multidisciplinaire team over complexe problematiek tijdens de behandelingen. Aangezien je vakkundig en inspirerend bent, fungeer je tevens als coach en supervisor van behandelaren.

Verder:

  • Draag je in samenhang met ketenpartners bij aan ontwikkelingen en innovaties binnen het team;
  • Zorg jij met je collega psychiater en algemeen teamleider voor een veilig, gezond en professioneel behandel- en werkklimaat;
  • Lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons verandertraject zorg dichtbij;
  • Bouw je mee aan de verder te ontwikkelen expertnetwerken;
  • Werk je in het kader van het "op- en afschalen" van zorg nauw samen met de psychiaters van de kliniek en IHT.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.