Ga naar

 

 Werken als psychiater binnen het kloppende hart van Lentis. Ga jij deze uitdaging aan?

De Kliniek Groningen is een opname kliniek voor de acute ernstige psychiatrie in de stad Groningen. Je komt te werken een High & Intensive Care afdeling. Dit is een klinische voorziening voor patiënten die in een ernstige psychiatrische crisis verkeren en daarbij een groot risico lopen op verdergaand verlies van regie over het eigen functioneren en/of schade voor zichzelf of anderen. Het wordt enkel ingezet als ambulante intensieve begeleiding ontoereikend is. Op een HIC staat het herstellen en behouden van het contact centraal. Niet alleen met de patiënt maar ook met diens naasten en de ambulante hulpverleners. Daarnaast het bieden van steun, (dag)structuur, medicatie, rust, bescherming en veiligheid. Het multidisciplinaire team is geschoold en getraind in de interventies behorend bij crisisinterventie.

Het werken op een HIC is nooit saai, maar uitdagend, dynamisch en iedere dag is weer anders. Belangrijke stappen naar herstel bereiken we samen. Samen met de patiënt, zijn naasten, ketenpartners en het team. We zoeken samen naar regie en kracht en zeten dit optimaal in om onze patiënten weer zelfverzekerd en enthousiast deel te laten nemen aan de maatschappij.

Wat houdt de functie in?

Je komt te werken in de dynamische omgeving van de acute psychiatrie. Wij bieden een professionele HIC / IHT werkomgeving met de daarbij behorende hectiek van de acute psychiatrie. Jij draagt zorg voor een veilig, gezond en kwalitatief professioneel behandel- en werkklimaat. Omdat je gaat werken in de specialistische generalistische zorg heb je te maken met de WvggZ. Verder:

 • Verricht je psychiatrische diagnostiek, indicatiestelling, consultatie en (medicamenteuze) behandeling;
 • Overleg je met en adviseer je teams over complexe psychiatrische problematiek en behandeling in de HIC kliniek;
 •  Participeer je in het vakgroep overleg;
 • Participeer je in de 24-uurs crisisdienst en bent in het bezit van een rijbewijs;
 • Communiceer en adviseer je huisartsen, verwijzers en ketenpartners;
 • Coach en superviseer je behandelaren in opleiding.

De psychiaters van de opnameklinieken, de 24 uurs crisisdienst binnen kantoortijd en de IHT-teams vormen met elkaar een samenwerkingsverband in de Behandelstaf Acute Zorg, waarbinnen visie en beleidsvorming plaatsvindt en je wordt ingezet bij de opleiding en supervisie van arts-assistenten.

Ben jij de psychiater die wij zoeken?

Wij zijn voor de Kliniek Groningen op zoek naar een psychiater (fulltime/ander dienstverband is bespreekbaar) wiens hart sneller gaat kloppen van de acute psychiatrie. Iemand die enthousiast, flexibel en stimulerend is, met gerichtheid op samenwerking in multidisciplinaire teams, het betrekken van naasten en het onderhouden van contacten in de keten.

 • Je onderhoudt gemakkelijk het contact en zoekt dit ook op, waarbij je gebruik maakt van een goed relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met klinisch werken en ziet het als een uitdaging de klinische/acute keten binnen Lentis mede vorm en inhoud te geven.
 • Je bent proactief en in staat in onverwachte situaties vindingrijk en kalm op te treden, regie te nemen en te verbinden.
 • Je bent geïnteresseerd in innovatie en je wilt je graag verdiepen in de inhoudelijke kant van beleidsmatige ontwikkelingen binnen het cluster Acute Zorg  (denk daarbij aan samenwerkingsverbanden binnen de keten, suïcide preventie).
 • In het bezit van een afgeronde opleiding tot psychiater, BIG en AGB geregistreerd en kennis van de WVGGZ.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Hester Luinstra