Ga naar

Wie zijn wij?

Per 1 januari 2019 heeft de gemeente Groningen samen met Ten Boer de langdurige ondersteuning WMO anders ingericht. Het gaat om: individuele- en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en sociale activering.

De gemeente heeft Groningen opgedeeld in vier gebieden (Gebiedsondersteunende Netwerken, het zogenaamde GON). Per regio is er 1 hoofdaannemer die contractafspraken heeft gemaakt met onderaannemers en die de beschikkingen beheert.

Een belangrijke opdracht van het GON is om de ondersteuning ook op andere manieren vorm te geven. Op een manier zodat er meer keuzemogelijkheden zijn voor wijkbewoners, waarbij wijkbewoners meer mee kunnen doen ongeacht hun beperkingen (participatie) en ook voor elkaar iets kunnen betekenen (samenredzaamheid). Hierbij wordt de samenwerking gezocht in de gehele wijk/gebied met andere aanbieders, de WIJ teams, maatschappelijke voorzieningen (zoals kerken, scholen) en initiatieven van inwoners zelf.

Met ingang van 1 januari 2019 werken Lentis | Dignis, Philadelphia en Humanitas DMH samen in Zuid Vooruit. Samen met anderen willen we de hulp en ondersteuning voor inwoners van Groningen-Zuid verbeteren. Zo helpen we Zuid vooruit!

Lentis | Dignis is penvoerder namens de combinatie van organisaties en verzorgt de aansturing van de backoffice (zorgadministratie en financiële administratie), processen & systemen, financieel beheer van budgetten, financiële managementinformatie voor de Stuurgroep Zuid Vooruit en monitoring & verantwoording richting de gemeente.

Wie zoeken wij?

Wij zijn voor Zuid Vooruit op zoek naar een daadkrachtige programmamanager voor 24 tot 32 uren per week.

Hiervoor:

  • Heb je een afgeronde relevante opleiding op HBO+/WO niveau;
  • Heb je ervaring in het coördineren van domein overstijgende projecten of het aansturen van een combinatie van projecten;
  • Heb je affiniteit met en/of kennis van het werkveld binnen het Sociale Domein en met politiek-bestuurlijke processen;
  • Ben je initiërend en stimulerend;
  • Beschik je over bestuurlijke sensitiviteit;
  • Ben je iemand die initiatiefrijk, flexibel, resultaatgericht, volhardend en daadkrachtig is;
  • Het hebben van een voor Zuid Vooruit relevant en actueel netwerk is een pré.

Tot op heden wordt deze functie ingevuld door een interim-manager.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.