Ga naar

Opleidingsplaats Psychotherapeut PsyQ Arnhem – voorjaar 2022 i.s.m. RINO Utrecht
PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Hilversum en Zwolle.

De opleiding tot psychotherapeut bij PsyQ Arnhem/Lentis betreft een driejarige opleiding. Na voltooiing van de opleiding kan de registratie voor psychotherapeut in het BIG-register worden aangevraagd.

Werkveld van de psychotherapeut

De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek. De problematiek kan in de persoonlijkheid van de patiënt geworteld zijn en/of sterk verweven zijn met diens relationele context. Daarbij kan sprake zijn van een verscheidenheid aan beelden en problemen. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te benoemen en daar in de behandeling rekening mee te houden. Hij/zij werkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders, zoals cognitieve- en gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepstherapie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het cursorisch deel omvat de volgende deelgebieden:

  • Therapeutische relatie: effectief toepassen van diagnostische en interventiemethoden;
  • (Psycho)Diagnostiek en indicatiestelling;
  • Integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen.

Het onderwijs wordt gegeven door experts uit de praktijk en vormgegeven aan de hand van rollenspellen, intervisie, probleemgestuurd onderwijs en creatieve themaverbeelding.

Het praktijkgedeelte vindt plaats bij PsyQ Arnhem.
De werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingsplan met werkbegeleiding en supervisie onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. PsyQ biedt een op diagnose gerichte specialistische behandeling voor volwassen cliënten met psycho-medische problematiek.

Onze locatie in Arnhem heeft een enthousiast multidisciplinair team opgebouwd met bevlogen medewerkers die werken vanuit hun eigen specialisme. We zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben een breed behandelaanbod vooral in de specialistische GGZ. Kernwoorden voor het team zijn: korte lijnen, samenwerken, ondernemend en cliëntgericht.

Wij zoeken kandidaten die

  • Aantoonbare belangstelling hebben voor de behandeling van complexe en in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek;
  • In staat zijn om vanuit eigen werkervaring zijn/haar belangstelling voor psychotherapie te motiveren;
  • Die het lerend vermogen hebben om meerdere therapeutische referentiekaders in verschillende settings en bij verschillende leeftijdsgroepen toe te passen.

Vooropleidingseisen

Big geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog of NVO orthopedagoog-generalist (=alleen na toetsing van vooropleiding).

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

HR Service