Ga naar

Per november 2021
3 OPLEIDINGSPLAATSEN KLINISCH PSYCHOLOOG
i.s.m. Opleidingsinstituut PPO

Lentis is de grootste praktijkopleidingsopstelling in de noordelijke regio voor de BIG opleidingen van psychologen. Jaarlijks bieden wij gz psychologen de gelegenheid om zich te specialiseren tot klinisch psycholoog. Om een optimaal leerklimaat te garanderen werken wij daarbij met vaste opleidingsroutes.

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Na voltooiing van de opleiding kan registratie in het BIG-register voor klinisch psychologen en voor psychotherapeuten http://www.big-register.nl/ worden aangevraagd.

Werkveld van de klinisch psycholoog:
Een klinisch psycholoog werkt met complexe psychische problematiek en past diagnostische methoden toe op een specialistisch niveau. Hij/zij is vertrouwd met het doen van wetenschappelijk onderzoek, geeft leiding, begeleidt en superviseert (aankomende) professionals en draagt bij aan zorginnovatie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het cursorische programma bij het opleidingsinstituut PPO bestaat uit een vierjarig programma met de onderdelen diagnostiek incl. indicatiestelling, behandeling incl. psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek & innovatie en management.

De praktijkopleiding binnen Lentis bestaat uit een vaste route verdeelt over twee werkplekken. De onderzoeks- en de managementopdracht wordt vanuit deze plaatsen ingevuld. Na de opleiding stroomt de KP-er uit naar een nader te bepalen werkplek binnen Lentis.

We zoeken BIG geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die:
hun belangstelling voor het vak van klinisch psycholoog vanuit hun huidige werkervaring kunnen motiveren en die de ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot:

  • een gezichtsbepaler voor de klinische psychologie en psychotherapie;
  • een leidinggevende van een behandelafdeling;
  • een vernieuwer van behandelingen;
  • een nieuwsgierige praktijkgerichte onderzoeker.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

J.B. van Diepen