Ga naar

Het cluster Acute Zorg is volop in beweging en wij zijn op zoek naar een Manager Inhoudelijke Zaken. We hebben oog voor goed werkgeverschap en gezonde werknemers. Spreekt jou dit aan?

Wie zijn wij?

Lentis Cluster Acute Zorg helpt volwassenen met psychische of psychiatrische problemen. Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. We voelen ons verantwoordelijk voor iedereen die onze specialistische zorg nodig heeft en bieden een breed aanbod in zowel stad als regio. Wij staan met ons zorgaanbod midden in de maatschappij, zijn dynamisch en innovatief en bieden, waar nodig, 24 uur per dag zorg in een keten. We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in inhoudelijke deskundigheid en zijn trots op het werk dat we doen. Het cluster Acute Zorg is volop in beweging.

Dit Cluster bestaat uit vestigingen in Groningen en Winschoten. Op beide locaties zijn Intensive Home Treatment (IHT), HIC (High Intensive Care) faciliteiten en in Groningen de 24 uurs crisisdienst en de crisisbeoordelingslocatie (CBL).

Dit ga je doen Manager Inhoudelijke Zaken bij Lentis

De Acute zorg van Lentis kent belangrijke uitdagingen op het gebied van gezamenlijke visie en ambitie, methodisch werken, samenwerking en kwaliteit in de uitvoering van de patiëntenzorg. Dit betekent dat de functie veel vraagt en dat je behalve ambitieus ook iemand bent die in samenwerking met anderen tot een succesvol resultaat komt. Binnen deze functie is volop ruimte voor ontwikkeling, kennisdeling en innovatie.

Bedrijfsmatige gegevens vertaal je naar zorginhoudelijk beleid en je zet externe ontwikkelingen, met je duale partner bedrijfsvoering, om in bedrijfsmatige keuzes. Daarnaast werk je als regiebehandelaar.

Verder:

  • Ben je integraal verantwoordelijk voor teams die psychiatrische behandeling bieden aan patiënten in een klinische setting;
  • Primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de in de teams geleverde behandeling en zorg;
  • Houd je je bezig met het continu verbeteren van de resultaten van het cluster en het optimaliseren van het samenwerkingsklimaat staat voorop;
  • Werk je samen met collega managers aan de verdere ontwikkeling van de onderdelen van het cluster acute zorg;
  • Werk je toe naar een zelfverzekerde, toegankelijke organisatie die haar maatschappelijke opdracht met verve vervult binnen de wettelijke, financiële en beleidsmatige kaders;
  • Het borgen van kwaliteit van de zorg, het continu verbeteren van de resultaten van het cluster en het optimaliseren van het samenwerkingsklimaat staat bij jou voorop;
  • Signaleren van ontwikkelingen die van invloed zijn op de strategie en beleidskeuzes;
  • Doorvoeren van veranderingen en vernieuwingen op diverse beleidsterreinen op basis van de strategie van Lentis en ontwikkelingen in financiering en regelgeving.

Ben jij de Manager Inhoudelijke Zaken die wij zoeken?

Jij bent een Psychiater met ervaring in en affiniteit met de acute GGZ. Daarnaast ben je een verbinder bij uitstek. Het gaat om een uitdagende functie, daarom vinden wij het belangrijk dat je meerdere jaren relevante en recente ervaring hebt. Verder:

  • Heb jij ervaring en ambitie om een leerklimaat te scheppen en zo nodig bij te dragen aan de ontwikkeling van collega’s door coaching;
  • Je bent beschikbaar voor 32-36 uur per week.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Jan Piet van Steensel