Ga naar

Later nog eens bekijken?

Mail deze vacature naar jezelf

Bij Jonx, onderdeel van Lentis zijn we op zoek naar een: Inhoudelijk teamleider/regiebehandelaar voor Noord-Oost Groningen, locatie Delfzijl. Voor 32-36 uur per week.

“Ik werk graag bij Jonx omdat wij verder kijken dan onze neus lang is. Oftewel: wij leveren per cliënt zorg op maat. Bij Jonx, onderdeel van Lentis, kun je je ambities om jezelf te ontwikkelen via opleidingen en werkervaringen waarmaken. Zo ben ikzelf naast gz-psycholoog inhoudelijk teamleider van de ambulante poli. Een uitdagende en leuke combinatie om naast cliëntenzorg je ook met beleidszaken bezig te mogen houden.”
– Linda, gz-psycholoog en inhoudelijk teamleider ambulante poli Jonx

Jouw baan bij Jonx

Bij Jonx werken we systeemgericht, je diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar en hun gezinnen vanuit matched care principes. Dat wil zeggen dat we samen met jeugdige en gezin de meest dringende zorgvraag goed verduidelijken en daarvoor de effectieve behandeling bieden die het minst belastend is, zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Onderdeel daarvan is de vraag: 'hoe kunnen we jeugdige en gezin blijven motiveren om te vertrouwen op hun eigen oordeel en op hun eigen probleemoplossend vermogen? Bij Jonx krijg je te maken met alle vormen van psychiatrische problematiek. Van ADHD tot ASS en van psychotrauma's tot angst- en stemmingsstoornissen. Die breedte en diversiteit maken jouw baan uitdagend en interessant. Tegelijkertijd krijg je de kans om te kijken waar jouw affiniteit ligt. Extra uitdagend: als regiebehandelaar (gz-psycholoog, verpleegkundig specialist of Orthopedagoog Generalist) pak jij de meest complexe cases op.

Jij bent de regiebehandelaar in het multidisciplinair overleg. Samen met je co-behandelaren – onder wie orthopedagogen, vak therapeuten, kinder -en jeugdpsychiater en psychologen – stel je samen met jeugdige en gezin op basis van intakes en psychodiagnostisch onderzoek concrete behandeldoelen op. Vervolgens coördineer je de trajecten en waarborg je de kwaliteit en continuïteit. Dit doe je bijvoorbeeld door je collega's aan te sturen en te coachen. Behalve dat je nauw samenwerkt met het team, maak je deel uit van collegiale groepen zoals expertteams en inhoudelijk teamleiders overleg, waarin we kennis en expertise uitwisselen. Op die manier draag je bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de zorgprogrammering van Jonx.
Het mooie van Jonx is dat wij buiten de gebaande paden durven te gaan. En dat jij de ruimte en het vertrouwen krijgt om na te denken over behandelmogelijkheden en zorgoplossingen op maat wanneer de problematiek daarom vraagt. Hierbij werk je veel samen met ketenpartners als behandel- en expertisecentra, gebiedsteams en gemeenten, maar ook kinderdagverblijven, scholen en bijvoorbeeld sportverenigingen. Je werk doe je op uitnodiging van ouders/verzorgers en zij hebben natuurlijk een belangrijke inbreng, net als andere belangrijke naastbetrokkenen.

Wat betreft de inhoudelijk teamleiderstaken, geef je samen met je duaal collega teamleider algemene zaken leiding aan het team Jonx Noord-Oost. Binnen het gezamenlijk vastgestelde beleidskader bewaak je de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor de cliënten van je afdeling. Je signaleert daarin de knelpunten en zorgt ervoor dat deze snel worden opgelost.

Daarnaast geef je, samen met de andere inhoudelijk teamleiders ook afdeling overstijgend vorm aan het beleid. En maak je de koppeling van het organisatiebeleid naar je medewerkers op de werkvloer. Daarbij houd je ook oog voor de individuele ontwikkeling van je teamleden en het team als geheel. Daar waar nodig zet je je kennis en expertise ook in bij overleggen met ketenpartners.

Jonx is een onderdeel van Lentis. Wil je weten hoe het is om bij Lentis te werken? Lees dan de ervaringen van collega's op onze website.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Milou Fiselier