Ga naar

Later nog eens bekijken?

Mail deze vacature naar jezelf

Jouw kennis en expertise kan Dignis goed gebruiken! Als GZ-psycholoog is jouw toekomstige functie een gewaardeerde plek binnen de medische dienst, waarbij je diagnostiek en behandeling biedt aan ouderen. Net als wij, ben jij in je werk gericht op het bieden van warme, deskundige en belevingsgerichte zorg, die aansluit bij de persoonlijke behoeftes van de cliënt.
Een mooie oude dag voor iedere cliënt, in al hun eigenheid, is waar we voor gaan. Dit doen we door te zorgen mét aandacht. Doe jij mee?

Wat je gaat doen

Binnen de behandeldienst van Dignis wordt multidisciplinair behandeling geleverd aan diverse doelgroepen binnen de VVT en GGZ, in Groningen en Drenthe. Deze dienst biedt medische en paramedische zorg en behandeling aan de klinisch opgenomen cliënten en ambulante cliënten. Verschillende expertises komen samen: longstay, psychogeriatrie (pg), gerontopsychiatrie, chronische somatiek, palliatieve zorg en geriatrische revalidatiezorg.
Voor deze functie ligt jouw focus als GZ-psycholoog op de behandeling van ouderen met geriatrische revalidatiezorg. Jouw werklocatie is het Heymanscentrum in Groningen(stad). Jouw naaste collega’s zijn kaderarts, specialist ouderengeneeskunde, basisarts, verpleegkundig specialist, ergotherapeut en fysiotherapeut. Inzet op de afdeling Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) behoort tot de mogelijkheden.

Lentis KEP
Binnen het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) komt de kennis en expertise van de specialistische GGZ en de V&V samen in een behandelcentrum voor mensen met een bewezen of vermoeden van niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie in combinatie met, al dan niet pre morbide aanwezig, ernstige gedragsproblemen waarbij reguliere interventies niet toereikend zijn. Door de bijzondere drive om te onderzoeken waar het probleemgedrag vandaan komt ontstaat een mix van psychiatrische observatie, behandeling en belevingsgerichte zorg.

Het KEP is gesitueerd in het Heymanscentrum in Groningen en heeft de volgende drie functies: ambulante diagnostiek en behandeling, klinische observatie/diagnostiek en behandeling en training, coaching en consult op locatie. Multidisciplinaire samenwerking is de basis voor deze behandeling.

Een onderdeel van jouw takenpakket als GZ-psycholoog:

 

  • Het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen in nauwe samenwerking met de arts;
  • Het uitvoeren van behandelingen binnen een vaste context en begeleiden van individuele patiënten of systemen op basis van een behandelplan. Er is hierbij ruimte om eigen accenten te leggen binnen jouw werk;
  • Het uitvoeren van (neuro-)psychologisch onderzoek en inbrengen van conclusie en advies in het multidisciplinair behandelteam, gericht op begeleiding en eventueel het woon-/leefklimaat;
  • Het bieden van mediatieve therapie aan het verpleegkundig team en zorgen voor een optimaal behandelmilieu voor de patiënten;
  • Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de afdeling;
  • Dignis is een organisatie waarbij er korte lijnen zijn met het management en Raad van Bestuur. We hechten veel waarde aan jouw mening en input voor de ontwikkeling van onze organisatie. Je krijgt alle ruimte om hierin mee te denken en jouw bijdrage te leveren.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Niessette Ridder