Ga naar

Waarom heb je als GZ-psycholoog bij PsyQ Groningen de leukste baan?

PsyQ is een samenwerkingsverband van vier GGZ-organisaties met de ambitie om GGZ effectiever en efficienter te maken. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Groningen, Emmen, Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Hilversum en Arnhem. PsyQ staat voor specialistische, respectvolle en toegankelijke SGGZ. Uitgangspunt is het biopsychosociaal model; belangrijk aandachtspunt is zelfregie bij de patient. Daar waar mogelijk en gewenst behandelen we ook online. Omdat een gezonde leefwijze positieve invloed heeft op psychiatrische problematiek hechten we waarde aan een gezonde leefstijl en bieden ook op dit gebied modules aan.

Er is enerzijds ruime aandacht voor evidence based en volgens vaste principes werken, inclusief effectmeting. Anderzijds zien we de mens als meer dan een patient met een klacht: we kijken en luisteren naar de persoon, beschouwen de problematiek in een context en een voorgeschiedenis, luisteren naar het hele verhaal en maken samen met de patient de behandeling op maat.
Bij ons werken hoog opgeleide professionals, in een zorgvuldige disciplinemix: klinisch psychologen, psychiaters, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialisten en vaktherapeuten. We leren van elkaar, sparren met elkaar en onze medewerkers zijn toegewijd en gedreven.

PsyQ-Groningen levert SGGZ middels 1 team met een generalistisch poliklinisch aanbod (screening en toewijzing, psychodiagnostiek, farmacotherapie, psychotherapie, CGT, EMDR, systeemtherapie en verschillende groepen), 8 specialistische poliklinieken (stemmingsstoornissen, angst- en dwangstoornissen, psychotrauma, ADHD, somatiek & psyche, psychoseksuele stoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen), 2 deeltijdteams (persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen) en een eetstoornissenkliniek. We behandelen patienten tussen de 18 en 65 jaar. Het gaat om complexe problematiek: we onderscheiden ons van BGGZ en van outreachende (FACT)zorg.
We geven individuele-, groeps- en systeembehandeling; groepsbehandeling wordt geprioriteerd waar mogelijk.

 

Vanwege uitbreiding in ons team persoonlijkheidsproblematiek deeltijd SFT zoeken wij een GZ-psycholoog voor 24 uur per week.

Het team PsyQ Persoonlijkheidsproblematiek Deeltijd biedt intensieve, kwalitatief goede behandelprogramma's van één tot drie dagen per week aan patienten met complexe persoonlijkheidsstoornissen. Er wordt samenhangend behandeld vanuit een multidisciplinair team. We werken grotendeels groepsgericht.
Daarbij kiezen wij bewust voor twee behandelmethodieken: schema focused therapy (SFT) en mentalization based treatment (MBT). We beantwoorden daarmee de behandelvragen van een brede en complexe doelgroep. We streven ernaar als team om open te blijven voor innovatie en onze behandelvisie scherp te houden.

Als GZ-psycholoog ben je regiebehandelaar van één van onze 3-daagse SFT-groepen Je bent daarbij verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen en doet dit in nauwe samenwerking met je multidisciplinaire behandelteam. Je hebt als regiebehandelaar een essentiele rol in het creeren van een veilig therapeutisch klimaat. Een belangrijk deel van je werkzaamheden bestaat uit groepspsychotherapie, aangevuld met individuele gesprekken. Daarnaast voer je één of meer van de volgende taken uit:

 • Intake, diagnostiek en indicatieonderzoek ten behoeve van de hele deeltijdafdeling;
 • Interne en externe consultatie;
 • Geven van voorlichting en scholing;
 • Co-behandelaarschap in één van de andere schemagroepen
 • Deelname aan afdelingswerkgroepen c.q. afdelingsbeleid.

 

Ben jij de GZ-psycholoog die wij zoeken?

Wij zoeken een toegankelijke professional die houdt van samenwerken binnen een multidisciplinair team. Je werkdagen zullen dinsdag, donderdag en vrijdag zijn. Verder vragen wij van jou:

 • Een BIG-registratie tot gezondheidszorgpsycholoog
 • Minimale scholing in SFT (basiscursus). Of je bent bereid deze cursus te volgen voorafgaand aan of aan het begin van het dienstverband;
 • Een uitstekend reflectief vermogen.
 • Je hebt kennis van en inzicht in individuele en groepsdynamische processen
 • Goede communicatieve vaardigheden voor de afstemming van een eenduidige behandellijn;
 • Stressbestendigheid en flexibiliteit;
 • Nuchterheid en humor.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Fiona Koster