Ga naar

Wie zoeken wij?

Wij zoeken voor zowel de 100% online behandelpolikliniek en/of regulier behandeling een big-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog. Het betreft voor beide onderdelen minimaal 16 uur per week.

In de online behandelpoli vorm jij een koppel samen met een basispsycholoog om de behandelingen vorm te geven. Daarnaast ga jij de behandelpoli verder ontwikkelen, samen met het TEAM 100% online Basis GGZ, bestaande uit GZ-psychologen en basispsychologen.

Naast werken in het online team kun je er ook voor kiezen om aan de slag te gaan in het regulier team. Dit ook voor minimaal 16 uur per week. Hier werk jij samen met collega’s gezondheidszorgpsychologen, basispsychologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, psychiaters en het netwerk van de cliënt, het sociaal domein en de specialistische GGZ om een succes te maken van de Basis GGZ Lentis.

We verwachten dat je invloed wilt en kunt uitoefenen op verschillende aspecten van het speelveld waar de Basis GGZ op inzet (onder andere de relatie met verwijzers en het bevorderen van de bekendheid van ons effectieve behandelaanbod). Het doel is om in kortdurende trajecten in samenwerking met de cliënt te komen tot een passend antwoord op de concrete hulpvraag.

We zoeken een enthousiaste en flexibele collega, met doorzettingsvermogen, lef, creativiteit en iemand die verbindend kan werken. De houding die hierbij past is actief gericht op het maken en behalen van (team)resultaten, een initiatiefrijke en samenwerkingsgerichte houding richting team en samenwerkingspartners.

Wat houdt de functie in?

Ontwikkelen van de online behandelpolikliniek en hierin participeren en het werken op locaties als regiebehandelaar.

Als regiebehandelaar houd je je bezig met het:

 • Uitvoeren van intakegesprekken, diagnosticeren en classificeren (DSM).
 • Adviseren van de cliënt en de huisarts over de indicatiestelling, behandeling, en verwijzing.
 • Uitvoeren van individuele en groepsbehandelingen, ook middels onlinemodules.
 • Regiebehandelaar zijn over de uitvoering van behandelingen van de basispsycholoog.
 • Bieden van consulten aan verwijzers en instellingen.
 • Kortdurende en doelgerichte behandelrelaties tot stand brengen, onderhouden en afbouwen.
 • Zorgdragen voor adequate registratie.
 • Zo nodig deelnemen aan interne en of externe werkgroepen, platformen en projecten.
 • Ontwikkelen van de inhoud van de Basis GGZ samen met collega's gezondheidszorgpsychologen.
 • Netwerk opzetten in een nieuwe omgeving.
 • Eigen caseload opbouwen binnen de kaders van de Basis GGZ.
 • De doorontwikkeling van de 100% online behandeling.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Hittina Bootsma