Ga naar

Wie zoeken wij?

Wij zijn, ten behoeve van de afdeling zonneheuvel, op zoek naar een enthousiaste GGZ-agoog/maatschappelijk werker voor gemiddeld 12 uur per week.

Wat houdt de functie in?

 • Het begeleiden en behandelen van cliënten op zowel materieel als immaterieel gebied;
 • Het bijdragen aan de diagnostiek, onder andere door het verrichten van milieuonderzoek;
 • Het actief inzetten op samenwerken met het sociaal systeem van de cliënt;
 • Het geven van informatie aan de cliënt en zijn familie en/of belangrijke anderen op het gebied van financiën en het beheer ervan, door de cliënt of door anderen dan de cliënt;
 • Het informeren, begeleiden en adviseren van de cliënt, naastbetrokkenen en/of hulpverleningsinstellingen in het omgaan met de vastgestelde problematiek en de daarmee verband houdende mogelijkheden en beperkingen;
 • Het voorbereiden en coördineren van indicatiestellingen m.b.t. langdurig verblijf en bij uitplaatsing van de cliënt naar een vervolgsetting;
 • Het geven van voorlichting en begeleiding aan de cliënt en naastbetrokkenen inzake de toekomstige woonsituatie;
 • Het doen van voorbereidende werkzaamheden in het kader van de beëindiging van de behandeling (o.a. opbouwen van een sociaal netwerk, arbeidsplaats, psycho-educatie);
 • Je neemt het voortouw in het formuleren van beleid, zet acties uit en kan implementeren;
 • Dossiers bijhouden en bijbehorende administratieve werkzaamheden verrichten.

We zoeken een collega die

 • In het bezit is van een diploma hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening eventueel aangevuld met een post-hbo GGz-agoog;
 • Ingeschreven staat bij het BPSW en/of registerplein; 
 • Beschikt over goede contactuele, sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Kennis heeft van psychiatrische ziektebeelden en ervaring in het werken in de (ouderen)psychiatrie;
 • Affiniteit heeft met (de uitgangspunten van) herstelondersteunend werken;
 • Kennis heeft van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg;
 • Kennis heeft van de sociale kaart;
 • Innovatief vermogen, respect, creativiteit en flexibiliteit;
 • Het vermogen om in teamverband en binnen geformuleerd beleid zelfstandig te werken;
 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit;
 • In het bezit is van een rijbewijs B.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Lisenka Folkers