Ga naar

Wie zijn wij?

De Kliniek Winschoten is een opname kliniek voor de acute ernstige psychiatrie in de regio Oldambt, en zodanig verbonden aan zorggroep Volwassenen-psychiatrie van Lentis. In de kliniek Winschoten zijn vier gesloten HIC / HC- afdelingen, voor zowel de volwassen-, als de ouderen psychiatrie en één open behandel afdeling. Met behulp van een multidisciplinair team wordt 24-uurs zorg geleverd aan patiënten met een acute crisis hulpvraag. Zowel verwijzingen  als vrijwillige opnames met een complex karakter worden behandeld in de Kliniek Winschoten.

Ontwikkelingen die momenteel spelen binnen de kliniek Winschoten en de regio zijn:

Binnen de regio Oldambt is de pilot “Zorg Dichtbij” van start gegaan die de nieuwe koers van Lentis gaat bepalen, de kliniek Winschoten speelt daarin een belangrijk rol als gesprekspartner.

Bevorderen van de samenwerkingsverbanden met het ambulante werkveld met het oog op verdere regionalisering van de zorg,  zoals bijvoorbeeld met de IHT en regioteam Oldambt.

Integratie van de nieuwe WvGgz.

Verandering van teamsamenstelling binnen de kliniek Winschoten, passend in de H.I.C.-methodiek, waarin ook ervaren gedifferentieerd agogisch werkers een plek hebben.

H.I.C. ontwikkelingen in gezamenlijkheid met de kliniek in Groningen

Dit ga je doen als (gedifferentieerd) verpleegkundige binnen de kliniek in Winschoten

 • Het leveren van een bijdrage aan klinische observatie, diagnostiek en behandeling;
 • Het fungeren als persoonlijk begeleider van een aantal patiënten en als zodanig de verantwoordelijkheid dragen voor het in overleg met de patiënt opstellen van zorgplannen, signaleringsplannen en evalueren bijstellen en uitvoeren hiervan;
 • Bijdrage aan het scheppen, ontwikkelen en bevorderen van een passend leef- en behandelklimaat voor de doelgroep;
 • Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 • Het bijdragen aan de behandeling door het voeren van individuele en groepsgesprekken;
 • Het leveren van een bijdrage aan deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling en het ontwikkelen van werkprocessen;
 • Het deelnemen aan werk/projectgroepen en andere commissies ter verbetering van de kwaliteit van zorg;
 • Deelnemen aan diverse overlegvormen, zowel mono- als multidisciplinair, binnen en buiten de afdeling. 

Binnen de kliniek is volop ruimte voor ontwikkeling, innovatie en kennisdeling. Zijn enthousiaste, professionele en vakbekwame verpleegkundigen in de 24-uurs zorg werkzaam. Zijn bevlogen en professionele collega’s in verschillende vakgebieden werkzaam, en vind je een dynamische werkomgeving. 

Ben jij de (gedifferentieerd) verpleegkundige die wij zoeken?  

Wij zoeken een collega voor 28-36 uur per week die:

 • Breed inzetbaar is binnen de kliniek Winschoten, en zowel zijn/haar verpleegkundige weg vindt op de HIC-gesloten afdelingen, de gesloten ouderen afdeling, als ook op de open afdeling;
 • In het bezit is van een MBO- V of HBO-V diploma en BIG geregistreerd is;
 • Bij voorkeur werkervaring heeft met gesloten afdelingen en de HIC-methodiek;
 • Bij voorkeur beschikt over actuele kennis van psychiatrische ziektebeelden en psychofarmaca;
 • Beschikt over sociale vaardigheden als empathie, tact en overwicht;
 • Een teamplayer is, maar tegelijkertijd solistisch en handelend kan optreden als dát gevraagd wordt;
 • Ervaring heeft in het handelend optreden bij crisissituaties, alsmede getraind in AP&H of bereid is deze te volgen;
 • Enthousiast, creatief, stressbestendig is, uitdagingen niet uit de weg gaat en in staat is om feedback te geven en te ontvangen;
 •  Geen ‘negen tot vijf” mentaliteit heeft en die ons motto “verplegen met lef” tot zich wil nemen.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Greet Hillinga