Ga naar

Wie zijn wij?

De Kliniek Winschoten is een opname kliniek voor de acute ernstige psychiatrie in de regio Oldambt, en zodanig verbonden aan zorggroep Volwassenen-psychiatrie van Lentis. In de kliniek Winschoten zijn vier gesloten HIC / HC- afdelingen, voor zowel de volwassen-, als de ouderen psychiatrie en één open behandel afdeling. Met behulp van een multidisciplinair team wordt 24-uurs zorg geleverd aan patiënten met een acute crisis hulpvraag. Zowel verwijzingen B.O.P.Z., als vrijwillige opnames met een complex karakter worden behandeld in de Kliniek Winschoten.

Ontwikkelingen die momenteel spelen binnen de kliniek Winschoten en de regio zijn:

Binnen de regio Oldambt is de pilot “Zorg Dichtbij” van start gegaan die de nieuwe koers van Lentis gaat bepalen, de kliniek Winschoten speelt daarin een belangrijk rol als gesprekspartner.

Bevorderen van de samenwerkingsverbanden met het ambulante werkveld met het oog op verdere regionalisering van de zorg, 

Verandering van teamsamenstelling binnen de kliniek Winschoten, passend in de H.I.C.-methodiek, waarin ook ervaren gedifferentieerd agogisch werkers een plek hebben.

Intensivering samenwerking IHT-Oost en Kliniek Winschoten, om passende en kwalitatieve hoge zorg te kunnen verlenen aan onze patiënten in de regio Oldambt. 

Wie zoeken wij?

Voor deze kliniek zijn wij op zoek naar een

(Gedifferentieerd) Verpleegkundigen en/of gedifferentieerd agogisch begeleider(s)

voor 28-32 uur per week.

Wij vragen collega’s die

 • Breed inzetbaar zijn binnen de kliniek Winschoten en zowel zijn/haar verpleegkundige weg vindt op de HIC-gesloten afdelingen, de gesloten ouderenafdeling, als ook op de open behandelafdeling;
 • In het bezit zijn van een MBO-V, HBO-V opleiding en BIG-geregistreerd zijn;
 • Voor de functie van gedifferentieerd agogische begeleider(s) in bezit van een afgeronde SPH/Social Work opleiding;
 • Bij voorkeur werkervaring heeft met gesloten afdelingen en de HIC-methodiek;
 • Bij voorkeur beschikt over actuele kennis van psychiatrische ziektebeelden en psychofarmaca;
 • Beschikt over sociale vaardigheden als empathie, tact en overwicht;
 • Een teamplayer is maar tegelijkertijd solistisch en handelend kan optreden als dát gevraagd wordt;
 • Ervaring heeft in het handelend optreden bij crisissituaties, alsmede getraind in AP&H of bereid is deze te volgen;
 • Daarnaast worden de gedifferentieerde agogische collega’s getraind om medicatie te delen;
 • Enthousiast, creatief, stressbestendig is, uitdagingen niet uit de weg gaat en in staat is om feedback te geven en te ontvangen;
 • Geen ‘negen tot vijf” mentaliteit heeft en die ons motto “verplegen met lef” tot zich wil nemen. 

Wat houdt de functie in?

 • Het leveren van een bijdrage aan observatie, diagnostiek en behandeling;
 • Het fungeren als persoonlijk begeleider van een aantal patiënten en als zodanig de verantwoordelijkheid dragen voor het in overleg met de patiënt opstellen van zorgplannen, signaleringsplannen en het evalueren, bijstellen en uitvoeren hiervan;
 • Bijdrage aan het scheppen, ontwikkelen en bevorderen van een passend leef- en behandelklimaat voor de doelgroep;
 • Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 • Het bijdragen aan de behandeling door het voeren van individuele en groepsgesprekken;
 • Het leveren van een bijdrage aan deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling en het ontwikkelen van werkprocessen;
 • Het deelnemen aan werk/projectgroepen en andere commissies ter verbetering van de kwaliteit van zorg;
 • Deelnemen aan diverse overlegvormen, zowel mono- als multidisciplinair, binnen- en buiten de afdeling. 

Binnen de kliniek Winschoten is volop ruimte voor individuele ontwikkeling, innovatie en kennisdeling. Er zijn enthousiaste, professionele en vakbekwame verpleegkundigen in de 24-uurs zorg werkzaam, die bij worden bijgestaan door een multidisciplinair team van psychiaters, verpleegkundig specialisten, somatische arts, AIOS, ANIOS, Maatschappelijk werker, AT-ers en een PMT.

 

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij kunnen jou alles vertellen over deze vacature. Iedere werkdag staan wij tussen 09:00 en 13:00 ook telefonisch voor je klaar.