Ga naar

Wie zijn wij?

Lentis Volwassenenpsychiatrie helpt volwassenen met psychiatrische problemen. Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. We voelen ons verantwoordelijk voor iedereen die onze specialistische zorg nodig heeft en bieden een breed aanbod in zowel stad als regio. Wij staan met ons zorgaanbod midden in de maatschappij, zijn dynamisch en innovatief en bieden, waar nodig, 24 uur per dag zorg in een keten. We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid en zijn trots op het werk dat we doen.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om behandeling, begeleiding, rehabilitatie en hulp bij herstel door verschillende disciplines die in één team samenwerken. Assertive Community Treatment duidt er op dat de behandeling en begeleiding veelal plaatsvindt in de woonplaats, in de wijk en in de eigen omgeving van de cliënt.

Het team Lentis FACT Westerkwartier en het team VNN FACT Regio werken intensief samen vanuit de gezamenlijke locatie in Leek. Samen met het FACT VNN biedt het team een specialistisch, geïntegreerd en herstelgericht behandelaanbod aan volwassenen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) vaak in combinatie met verslavingsproblemen. Als gevolg hiervan ervaren zij vaak complexe problemen op de verschillende leefgebieden zoals huisvesting, financiën, dagbesteding en sociale contacten.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een gedifferentieerd verpleegkundige voor 28 – 36 uur per week. Jij hebt een eigen caseload met cliënten. Verder vragen wij:

 • Een afgeronde opleiding HBO verpleegkunde, met GGZ differentiatie en BIG geregistreerd;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met werken in een FACT team;
 • Affiniteit met de EPA doelgroep en affiniteit met verslavingszorg;
 • Belangrijke competenties zijn sociale vaardigheden, flexibiliteit, incasseringsvermogen, oplettendheid en doorzettingsvermogen;
 • In het bezit van rijbewijs en auto.

Wat houdt de functie in?

 • Behandelen en begeleiden van cliënten met ernstige psychiatrische problematiek;
 • Ambulant werken binnen een multidisciplinair team;
 • Veelvuldig overleg met ketenpartners rond de zorg en leefomgeving van de cliënt (familie, buren en buurt, politie, thuiszorg en andere instellingen);
 • Deskundigheidsbevordering (psycho-educatie) bieden aan (betrokkenen rond) de cliënt;
 • Verantwoordelijk voor dossiervoering in overleg met de hoofdbehandelaar;
 • Actieve bijdrage leveren aan innovatieve projecten;
 • Mede verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging naar huisartsen en andere ketenpartners;
 • In samenspraak met hoofdbehandelaar intake gesprekken doen.

Als gedifferentieerd verpleegkundige binnen het ambulante team (FACT) werk je samen met collega's en ketenpartners aan herstel van volwassenen met EPA in de thuissituatie.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Jildou Bles