Ga naar

Werken binnen het kloppende hart van Lentis. Ga jij deze uitdaging aan?

De Acute Zorg bestaat uit de Lentis Crisisdienst, de Acute en Kortdurende deeltijdbehandeling, de SPITS (acute hulp in de thuissituatie) en de 7×24 uursdienst. Deze onderdelen werken allemaal nauw met elkaar samen en zijn gericht op patiënten met acute psychische problemen. Het doel van de crisisdienst is om patiënten en hun omgeving veilig door een psychiatrische crisissituatie te leiden door het inventariseren en behandelen van de acute klachten en het herstellen van evenwicht in de thuissituatie. Door middel van een snelle triage, diagnostiek en tal van crisisinterventies wordt getracht de eigen regie te behouden of herstellen, en een klinisch opname te voorkomen of verkorten. De acute zorg is dan ook een dynamische werkplek met een zeer diverse doelgroep, en een enthousiast team. Voor dit team, zowel in Groningen als in Winschoten, zoeken wij versterking met een collega die in bovenstaande een uitdaging ziet.

Momenteel werken we aan de invoering van de IHT (Intensive Home Treatment) werkwijze.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek voor ons IHT team naar een (Gedifferentieerd) verpleegkundige in de rol van Triagist overdag en als vast wacht voor 28 -36 uur per week (bespreekbaar) met:

 • Een verpleegkundige opleiding niveau 5 (HBO-V) met bij voorkeur aanvullende relevante
 • opleidingen/cursussen of de bereidheid de opleiding verpleegkundige (niveau 5) te gaan volgen;
 • BIG-geregistreerd;
 • Goed ontwikkelde contactuele, communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • Een flexibele en stressbestendige instelling;
 • Gastgedrevenheid en zich bewust zijn dat hij/zij aanspreekpunt is voor Lentis;
 • Competenties: ondernemend, klantgericht, resultaatgericht en samenwerken;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Beschikken over kennis van de sociale kaart;
 • In bezit van een auto en rijbewijs.

Wat houdt de functie in?

Tot de werkzaamheden behoren onder meer:

 • Een eerste aanspreekpunt zijn voor verwijzers bij crisismeldingen;
 • Het doen van de triage bij nieuw aangemelde patiënten;
 • Fungeren als intermediair (contactpersoon) tussen verwijzers, dienstdoende artsen, huisartsen behandelaars en medewerkers van de 24-uursdienst;
 • Ondersteuning en coördinatie van in- en externe samenwerkingsprocessen ten behoeve van de 24-uursdienst crisisdienst;
 • Onderhouden van contacten met o.a. hulpverleners, verwijzers, familie, politie binnen de grenzen van de wet;
 • Ondersteuning bieden aan verpleegkundigen van verschillende afdeling;
 • Ondersteuning bieden aan de externe ketenpartners waaronder (doktersdienst, POH-GGZ,VNN).

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij kunnen jou alles vertellen over deze vacature.