Ga naar

Wie zijn wij?

Lentis Ouderenpsychiatrie biedt Specialistische GGz behandeling aan oudere of somatisch kwetsbare patiënten met psychiatrische problematiek.
Er wordt gewerkt vanuit verschillende locaties in de provincie Groningen en in de kop van Drenthe. De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ambulante Teams
 • Opnameklinieken in Zuidlaren en Winschoten

Lentis Ouderenpsychiatrie ambulant West is gehuisvest in de stad Groningen en biedt kortdurende en langdurende ambulante behandeling aan oudere mensen met problemen en beperkingen voortvloeiende uit een psychiatrisch ziektebeeld. Werkend vanuit de kracht van elke discipline wordt goede diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies geleverd aan de doelgroep
Van de medewerkers verwachten we, naast het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, de inzet om bij te dragen aan innovatie en verbetering van de zorg. We werken vraaggericht met de patiënt, met het netwerk en de partners in de zorg binnen en buiten Lentis. We verdiepen onze kennis, ontwikkelen onze expertise en bieden deze expertise regionaal aan andere zorgverleners en zorgvragers.

Dit ga je doen als gedifferentieerd verpleegkundige bij Lentis

 • Je doet samen met de regiebehandelaar intakegesprekken;
 • Je hebt i.s.m. de regiebehandelaar een eigen caseload. Je behandelt en begeleidt patiënten, je evalueert het behandelbeleid en rapporteert aan het multidisciplinaire team over de voortgang;
 • Je houdt dossiers bij en verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;
 • Je onderhoudt contacten met familie en zorgverleners binnen en buiten Lentis;
 • Je kan voorlichting en advies geven aan andere zorgverleners over bijvoorbeeld adequate omgangsvormen;
 • Je neemt binnen kantoortijden deel aan de bureau/crisisdienst van Lentis Ouderenpsychiatrie ambulant West;
 • Je levert een bijdrage aan het behandelbeleid, je kan acties uitzetten en veranderingen implementeren;
 • Je begeleidt eventueel leerlingen en stagiair(e)s.

Ben jij de gedifferentieerd verpleegkundige die wij zoeken?

Ten behoeve van Lentis Ouderenpsychiatrie ambulant West, zoeken wij per direct een enthousiaste gedifferentieerd verpleegkundige voor gemiddeld 28-32 uur per week.
We zoeken een collega die:

 • Een diploma hbo Verpleegkunde heeft en BIG geregistreerd is;
 • Kennis heeft van psychiatrische ziektebeelden en psychofarmaca en ervaring heeft in het werken in de (ouderen)psychiatrie;
 • Kennis heeft van de sociale kaart en wet- en regelgeving;
 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft;
 • Het vermogen heeft binnen het geformuleerde beleid zelfstandig te functioneren en multidisciplinair kan samenwerken;
 • Kwaliteitsgericht, flexibel, stressbestendig en creatief is;
 • In het bezit is van rijbewijs B.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Mw. G. de Wit