Ga naar

De Kliniek Winschoten is een opname kliniek voor de acute ernstige psychiatrie in de regio Oldambt, en zodanig verbonden aan zorggroep Volwassenen-psychiatrie van Lentis. In de kliniek Winschoten zijn vier gesloten HIC / HC- afdelingen, voor zowel de volwassen-, als de ouderen psychiatrie en één open behandel afdeling.

Met behulp van een multidisciplinair team wordt 24-uurs zorg geleverd aan patiënten met een acute crisis hulpvraag. Zowel verwijzingen vanuit de Wvggz, als vrijwillige planbare opnames met een complex karakter worden behandeld in de Kliniek Winschoten.

Ontwikkelingen die momenteel spelen binnen de kliniek Winschoten en de regio zijn:

Binnen de kliniek Winschoten en Groningen intensivering van samenwerking, die past binnen de ontwikkeling van de HIC-methodiek.

Bevorderen van de samenwerkingsverbanden met het ambulante werkveld met het oog op verdere regionalisering van de zorg, 

Verandering van teamsamenstelling binnen de kliniek Winschoten, passend in de HIC gedachtengoed, waarin ook ervaren gedifferentieerd agogisch werkers een duidelijke rol en functie krijgen.

Intensivering samenwerking IHT-Oost team, en Kliniek Winschoten, om passende en kwalitatieve hoge zorg te kunnen verlenen aan ónze patiënten in de regio Oldambt.

Ben jij de Gedifferentieerd Agogisch begeleider voor 28-32 uur per week die wij zoeken?

Ook MBO- / HBO verpleegkundigen nodigen we van harte uit te reageren.

Wij vragen collega’s die

 • Breed inzetbaar zijn binnen de kliniek Winschoten en zowel zijn/haar verpleegkundige weg vindt op de HIC-gesloten afdelingen, de gesloten ouderenafdeling, als ook op de open behandelafdeling;
 • In het bezit zijn van een MBO-V, HBO-V opleiding en BIG-geregistreerd zijn;
 • Voor de functie van gedifferentieerd agogische begeleider(s) in bezit zijn van een afgeronde SPH/Social Work opleiding, en/of minor Ggz Agoog.
 • Bij voorkeur werkervaring heeft met gesloten afdelingen en de HIC-methodiek;
 • Bij voorkeur beschikt over actuele kennis van psychiatrische ziektebeelden en psychofarmaca;
 • Beschikt over sociale vaardigheden als empathie, tact en overwicht;
 • Een teamplayer is maar tegelijkertijd solistisch en handelend kan optreden als dát gevraagd wordt;
 • Ervaring heeft in het handelend optreden bij crisissituaties, alsmede getraind in AP&H of bereid is deze te volgen;
 • Daarnaast worden de gedifferentieerde agogische collega’s getraind om medicatie te delen;
 • Enthousiast, creatief, stressbestendig is, uitdagingen niet uit de weg gaat en in staat is om feedback te geven en te ontvangen;
 • Voortdurende oplettendheid tonen met betrekking tot het observeren en signaleren van deze complexe groep patiënten,
 • Geen ‘negen tot vijf” mentaliteit heeft en die ons motto “verplegen met lef” tot zich wil nemen.

Binnen de kliniek Winschoten is volop ruimte voor individuele ontwikkeling, innovatie en kennisdeling.

Er zijn enthousiaste, professionele en vakbekwame verpleegkundigen in de 24-uurs zorg werkzaam, die bij worden bijgestaan door een multidisciplinair team van psychiaters, verpleegkundig specialisten, somatische arts, AIOS, ANIOS, Maatschappelijk werker, AT-ers en een PMT.

Dit ga je doen gedifferentieerd agogisch begeleider / verpleegkundige bij de Kliniek Winschoten.

 • Het leveren van een bijdrage aan observatie, diagnostiek en behandeling;
 • Het fungeren als persoonlijk begeleider van een aantal patiënten en als zodanig de verantwoordelijkheid dragen voor het in overleg met de patiënt opstellen van zorgplannen, signaleringsplannen en het evalueren, bijstellen en uitvoeren hiervan;
 • Bijdrage aan het scheppen, ontwikkelen en bevorderen van een passend leef- en behandelklimaat voor de doelgroep;
 • In staat zijn om zich te richten op het verlichten van lijdensdruk en vergroten van de patiënt eigen regie en autonomie;
 • Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 • Het bijdragen aan de behandeling door het voeren van individuele en groepsgesprekken;
 • Het leveren van een bijdrage aan deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling en het ontwikkelen van werkprocessen;
 • Het deelnemen aan werk/projectgroepen en andere commissies ter verbetering van de kwaliteit van zorg;
 • Deelnemen aan diverse overlegvormen, zowel mono- als multidisciplinair, binnen- en buiten de afdeling.

 

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Johan Poelstra