Ga naar

Ben je ontwikkelingsgericht en heb je zin om vooraan te staan in een dynamische omgeving? Dan is dit je kans!

Wie zijn wij

In 2019 is Lentis een nieuwe weg in geslagen. Door te werken met een multidisciplinair team per regio, willen we binnen die regio nog beter bereikbaar en benaderbaar zijn voor mensen met zorgvragen. Wij kunnen hierdoor beter op hun vragen inspelen. De zorg wordt nu vanuit het regioteam geleverd zo dicht mogelijk bij de client. Daarbij speelt het netwerk, zowel de familie als de partners uit het Sociaal Domein, een belangrijke rol. Inhoudelijke uitgangspunten zijn gestoeld op Herstelondersteunende zorg en Positieve Gezondheid. De regio Oldambt is als eerste met deze nieuwe aanpak gestart. We hebben nu twee multidisciplinaire Regioteams.
Belangrijk in deze teams is een goede balans tussen professionele kennis, ervaringskennis en persoonlijke kennis. Expertise gaat niet verloren; deze is te ontsluiten via “kennisnetwerken”. (KEP/JONX/ATN/Team290/Ouderen/AFPN).

Voor deze twee regioteams zijn we op zoek naar een HBO Ervaringsdeskundige voor 28-32 uur.

Dit ga je doen als Ervaringsdeskundige bij Regioteams Oldambt:

Als Ervaringsdeskundige zal je gedeeltelijk ambulant werken. Als Ervaringsdeskundige fungeer je als rolmodel vanuit eigen- en collectieve ervaringskennis en ondersteun je de client bij het herwinnen van eigen kracht en het vermogen om keuzes te maken. Je participeert in interne en externe netwerken en bent gericht op het overbrengen en door ontwikkelen van de herstelvisie en het herstel-ondersteunend werken. Je maakt ruimte voor het clientperspectief en verbindt deze met het medewerkersperspectief. We verwachten een actieve en zelfstandige houding waarin je samenwerking zoekt met verschillende betrokken partijen. Binnen deze functie zal je in samenwerking met collega ervaringsdeskundigen en andere hulpverleners een herstelaanbod ontwikkelen en uitvoeren dat aansluit op de vraag van client, naasten en medewerkers in de regio. De functie bestaat uit de volgende taken:

 • Actief benaderen en zelfstandig onderhouden van contacten met cliënten en hun sociale netwerk;
 • Het bieden van individuele herstel-coaching en ondersteuning van cliënten in hun herstelproces;
 • Fungeren als (Co) trainer in herstelgroepen namens zowel BinG als het Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL);
 • Geven van voorlichting aan cliënten, hulpverleners en naasten op het gebied van herstel en herstelondersteunende zorg;
 • Deelnemen aan overlegvormen, zoals werkoverleg en intervisie;
 • Methodische verslaglegging en registratie binnen de DBC-structuur;
 • Deelnemen aan het bezettingsrooster van het Trefpunt (BEL).

Ben jij de Ervaringsdeskundige die wij zoeken?

Wij zoeken een collega die:

 • In het bezit is van een HBO Ad Ervaringsdeskundigheid (in Zorg en Welzijn);
 • Persoonlijke ervaring heeft met verslaving en/of een psychiatrische aandoening en de behandeling daarvan en hierin zelf een herstelproces heeft doorgemaakt (in de afgelopen twee jaar ben je niet in behandeling geweest voor verslavingsproblematiek en of psychiatrische problematiek. Je hebt voldoende afstand van de eigen doorleefde ervaringen);
 • De eigen ervaringen kan toepassen in de begeleiding van clienten. Je hebt voldoende tact, invoelend vermogen, geduld en creativiteit om cliënten te stimuleren en te activeren tot stappen en/of activiteiten in het kader van hun herstelproces;
 • Beschikt over inlevingsvermogen, empathie, flexibiliteit, humor en creativiteit. Daarnaast zijn, gezien de complexe doelgroep, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, grenzen stellen en een consequente houding ook een pré;
 • Goed zelfstandig kan werken en in staat is om samen te werken binnen een multidisciplinair team;
 • Bereid is tot het volgen van aanvullende scholing;
 • Een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid heeft welke aansluit bij de doelgroep;
 • Je bent in staat een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Jade van Woude