Ga naar

Locatie: Groningen
Uren: 32 – 36 uren per week
Sluitingsdatum vacature:20 januari 2019

Actief, analyserend en adviserend: dát is een concerncontroller naar ons hart!

Ben jij de concerncontroller die we zoeken?

Wij zoeken een pro-actieve, energieke en ondernemende professional die vanuit zijn/haar vakgebied een betekenisvolle bijdrage levert aan de strategische koers van Lentis.

Als concerncontroller bij Lentis beschik je over WO-denkniveau en heb je ervaring in adviseren, strategisch plannen en financiële aansturing. De zorg ontwikkelt zich in een rap tempo, maar jij weet dat bij te benen en kunt vooruit kijken. Jij bent in staat de kansen voor Lentis én de relevante risico’s van de bedrijfsvoering te identificeren en deze te vertalen naar heldere verbeteradviezen voor de Raad van Bestuur en het management. Dit doe je door relevante managementinformatie te verzamelen en gedegen analyses op te bouwen.

Verder pas je in ons team wanneer:

 • je kennis over de financiering in de zorg up-to-date is;
 • je de ontwikkelingen over financiering in de gezondheidszorg nauwgezet bijhoudt;
 • Excel, rapportage- en boekhoudapplicaties voor jou geen geheimen kennen;
 • je de procedures en richtlijnen binnen de organisatie uitwendig kent;
 • je op de hoogte bent van bestaande regelgeving, maar buiten de gebaande paden durft te denken en handelen.

Dit ga je doen als concerncontroller

Als concerncontroller adviseer en ondersteun je de senior concerncontroller en de Raad van Bestuur bij de strategische beleidsontwikkeling- en implementatie. Ook voor het geven van ongevraagd advies en verbetervoorstellen deins je niet terug. Daarnaast zorg je voor volledige en betrouwbare financiële en niet-financiële managementinformatie, analyseert en interpreteert de gegevens, signaleert of er data missen en doet voorstellen hoe de gewenste organisatiedoelen het beste kunnen worden bereikt.

Verder:

 • draag je bij aan de totstandkoming en uitvoering van (meer)jarenbeleidsplannen, de begroting en de maandrapportages op organisatieniveau;
 • ontwikkel en implementeer je de planning & controlcyclus binnen de organisatie;
 • zorg je voor een management control raamwerk en ondersteun je collega's bij de toepassing ervan en de uitvoer van de controltaken;
 • maak je bedrijfseconomische analyses en definieer en beoordeel je businesscases;
 • ben je de financiële waakhond van de organisatie;
 • en draag je mede zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het treasury beleid.

Je staat er uiteraard niet alleen voor. Je werkt nauw samen met de senior concerncontroller en je collega business controllers en concerncontrollers. De lijntjes met de verschillende zorggroepen zijn zo kort mogelijk. Op die manier weet je wat er speelt op de afdelingen zodat je nog gerichter je analyses en beleidsadviezen kunt opstellen.

Wie zijn wij?

Jaarlijks helpt Lentis ruim 30.000 kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen en mensen met ouderenproblematiek. Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Wij bieden deskundige en kwalitatief goede zorg vanuit onze verschillende zorggroepen en diensten in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Binnen Lentis adviseert de afdeling Control de directies over financiële en bedrijfseconomische vraagstukken om tegemoet te komen aan de zich veranderende zorgvraag.

Direct solliciteren

Meer weten?

Ricardo kan jou alles vertellen over deze vacature.

Ricardo Abbas

HR-adviseur / recruiter bij Lentis.
jr.abbas@lentis.nl
06-30278846