Ga naar

Wie zoeken wij?

Ben jij die collega die elke dag weer het beste uit zichzelf wil halen voor kinderen en jeugdigen met autisme en voor de mensen in zijn/haar omgeving? Ben je een echte teamspeler, maar kun je ook goed zelfstandig werken en hou je wel van een uitdaging;

Wij zoeken voor ATN Friesland, locatie Drachten, voor het kinder- en jeugdteam, per direct een ambulant agogisch begeleider voor 32 uren per week.

Je beschikt over een afgeronde opleiding op het niveau van HBO Social Work (niveau 5) aangevuld met kennis en ervaring op het gebied van (complexe) psychiatrische problematiek en begeleiding. Bij voorkeur heb je kennis van autismespectrumstoornissen, ervaring met IPG / gezinsbehandeling en acute zorg. Daarnaast beschik je over crisisbestendigheid, daadkracht en zeer goede contactuele vaardigheden. Je bent enthousiast en hebt een pro-actieve inslag. Tevens beschik je over de SKJ registratie jeugd en gezinsprofessional of bent bereid deze te halen.

Wat houdt de functie in?

  • Je behandelt of begeleidt kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis met hun systemen, al dan niet met meervoudige en/of complexe psychosociale problematiek.
  • Je werkt veelal binnen het systeem waar de jeugdige woonachtig is en werkt intensief samen met het systeem.
  • Je voert individuele en groepsgerichte behandelonderdelen uit, gericht op het behandelen van autisme gerelateerde (gedrags)problemen, onder anderen door het stimuleren van contact, communicatie en spel.
  • Je stelt een behandelplan op en coördineert de uitvoering of voert de behandeling zelf uit in samenwerking met de regiebehandelaar.
  • Neemt deel aan multidisciplinair overleg en hebt een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen cliënten.
  • Je signaleert eventuele veranderingen en bijzonderheden in de cliëntsituatie, treedt handelend op in acute- en crisissituaties.
  • Je draagt zorg voor adequate verslaglegging en registratie.
  • Je helpt mee aan het door ontwikkelen van ons ambulante team.
  • Je neemt deel aan het multidisciplinair behandelteam.
  • Je onderhoudt contacten met derden zoals gemeente, scholen, dagcentra en collega zorgaanbieders.

We zijn een jong, energiek en hecht team. Ons werk is erg gevarieerd, in de eerste plaats natuurlijk omdat iedere jeugdige met een autismespectrumstoornis weer anders is. Maar ook omdat we vaak te maken krijgen met co-morbiditeit, zoals angst, depressie of trauma. Daarnaast betrekken we actief het systeem bij de behandeling.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Wilma de Groot