Ga naar

Lentis zoekt een (beoogd) A- Opleider Psychiatrie (aanstelling voor onbepaalde tijd)

Wie zijn wij

Lentis GGZ  biedt zorg aan ouderen, volwassenen en jeugd. Ze heeft een belangrijke systeemfunctie in het Noorden van Nederland, variërend van poliklinische, klinische en woonfuncties en specialistisch aanbod binnen bijvoorbeeld langdurige -,  forensische –  en acute zorg. Met ruim 2700 medewerkers bieden we jaarlijks zorg aan bijna 30.000 patiënten/cliënten en bewoners in Midden en Noord Nederland op meer dan 30 locaties.

We bouwen momenteel aan een nieuwe GGZ. Op basis van een inspirerende visie wordt de organisatie heringericht. Daarnaast zetten we in op aantrekkelijk werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en financiële gezondheid. Kortom, Lentis biedt een inspirerende werkomgeving met veel uitdagingen en zoekt enthousiaste mensen die komen meebouwen!

De opleiding

Binnen Lentis bieden wij een landelijk en internationaal erkende opleiding voor artsen tot psychiater. Al vele jaren beoordelen onze aios zowel de opleiding als de supervisors en opleiders van Lentis met een (zeer) hoog cijfer. Bij Lentis zijn er stages in volwassenen-, ouderen- én kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast hebben we vele gespecialiseerde afdelingen, onder meer op het gebied van forensische psychiatrie, psychoses, autisme, eetstoornissen en integrale psychiatrie. Als opleider psychiatrie ben jij verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de opleiding tot psychiater en voor het handhaven van de kwaliteit daarvan overeenkomstig de Opleidingseisen Psychiatrie. Naast de opleiding tot psychiater ben je medeverantwoordelijk voor artsen in opleiding tot klinisch geriater en tot specialist ouderengeneeskunde. Tevens zijn er binnen Lentis huisartsen in opleiding, coassistenten, semiartsen en diverse andere opleidelingen.

Wetenschappelijk klimaat

Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats binnen verschillende locaties van Lentis en ook in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, het Neuro-Imaging center, het UMCG en het Rob Giel Onderzoekcentrum. Er lopen verschillende onderzoeken, onder andere op het gebied van herstelgericht werken, psychoses, autisme, stemming- en angststoornissen, leefstijl, forensische psychiatrie en integrale psychiatrie. We zijn trots op het TOPGGz-keurmerk voor twee van onze gespecialiseerde afdelingen (psychose en autisme) en verwachten dit jaar het keurmerk ook te verkrijgen voor het centrum integrale psychiatrie dat recent gevisiteerd werd.

Je profiel

Het is jouw drive om een bloeiend klimaat te scheppen voor het opleiden van artsen tot kundige, vaardige en betrokken psychiaters. Je stopt je energie in het voortzetten en uitbouwen van een kwalitatief hoogwaardige psychiateropleiding en bent daarvan hét gezicht naar binnen en naar buiten. Je geeft op inspirerende wijze vorm en inhoud aan het praktijkgedeelte van de opleiding. Dit doe je eerst samen met de huidige opleider, die met pensioen gaat. Daarna neem je het roer over en doe je dit samen met de plaatsvervangend opleider en de andere leden van het opleidingsteam. Je loopt voorop bij ontwikkelingen in je vakgebied en hebt ruime kennis van en ervaring met omliggende specialistische vakgebieden. Je geeft blijk van strategisch inzicht als het gaat om opleidingsbeleid en wetenschappelijk onderzoek. Goed samenwerken zit in je genen. Je bent een opbouwende verbinder binnen de organisatie waarmee je het organisatorische samenspel tussen organisatie en opleiding versterkt. Je bent sociaal vaardig en zoekt de verbinding. Na een ruime inwerkperiode (door de huidige opleider) ben jij in staat zelfstandig de opleidingstaken op je te nemen.

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.