Vacature: Voorzitter Raad van Bestuur

Vacature: Voorzitter Raad van Bestuur

Bestuursstichting Lentis is een toonaangevende instelling voor geestelijke gezondheidszorg (Lentis) en ouderenzorg (Dignis) in Groningen.

Na jarenlang in een concern te hebben gewerkt gaan Lentis en Dignis zich steeds meer richten op het eigen type zorg. Hierbij is het streven om per 1 januari 2025 ook juridisch te zijn verzelfstandigd. Voor het huidige concern zoekt Bestuursstichting Lentis een voorzitter die mee gaat naar de GGZ na de juridische verzelfstandiging.

Lentis is de systeemaanbieder in Groningen, gericht op herstelgerichte complexe zorg. Lentis heeft de ambitie om de inwoners van Groningen een gezond en kansrijk perspectief te bieden. Hierbij werken wij samen met onze netwerkpartners. Persoonlijk herstel is belangrijk, maar ook een plek om te wonen, meedoen in de samenleving, vrijetijdsbesteding en werk. Lentis is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en staat voor goede, toegankelijke specialistische zorg. Dit doet Lentis met bevlogen collega’s en op een zo duurzaam mogelijke manier.

Bestuursstichting Lentis zoekt voor haar raad van bestuur een inspirerende en ervaren inhoudelijk bestuurder die als voorzitter mee richting kan geven aan de toekomst.

Zo maak jij het verschil

  • Lentis positioneren als vitale, dynamische en toekomstbestendige organisatie.
  • “Met schwung” mede sturing geven aan de beoogde juridische verzelfstandiging van Lentis en Dignis.
  • Mede sturing geven aan de implementatie van de toekomstige organisatie-inrichting en autonomer vormgeven van de GGZ en de ouderenzorg.
  • Lentis stevig verankeren in het veranderende zorglandschap met alle blijvende veranderingen die de GGZ op dit moment kenmerken.
  • Op- en verder uitbouwen van de verschillende samenwerkingsrelaties in de keten.
  • Lentis stevig positioneren als aantrekkelijke werkgever.

Het volledige functieprofiel lees je hier

Meer informatie en solliciteren

De procedure voor deze vacature loopt via Suur & Company. Ben je geïnteresseerd in deze vacature en wil je meer informatie of solliciteren? Dan kan je contact opnemen met Suur & Company. De gegevens vind je hier: voorzitter raad van bestuur • Suur & Company (suurcompany.nl)