Het nieuw te ontwikkelen Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl is één van de negen nieuwbouwprojecten uit het Groninger Zorgakkoord in het kader van (bevings)bestendige zorg in Groningen. In het Expertisecentrum Eemsdelta bundelen De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord hun krachten en zullen zij de zorg voor kwetsbare ouderen, kinderen en gezinnen op een nieuwe manier vormgeven. In het Expertisecentrum wordt ook het Revalidatiecentrum Eemsdelta gevestigd. Met de bouw van het Expertisecentrum wordt ingespeeld op ontwikkelen zoals krimp, krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en een veranderend zorglandschap.

Het is essentieel onze behandelaren uit te dagen en regie te bieden, door daarvoor een innovatieve omgeving te creëren met voldoende tijd, ruimte en vertrouwen om zo tot een integraal aanbod voor onze cliënten te geraken. Daarmee werken we aan behoud van behandeling in Eemsdelta, door een nieuwe, innovatieve manier van werken, met landelijke impact. De belangrijkste innovatieve thema’s voor het Expertisecentrum Eemsdelta zijn:

 • anders organiseren middels integrale teams en nieuwe coalities
 • arbeidsmarkt/aantrekkelijk werkgeverschap
 • e-health en domotica
 • circulariteit en duurzaamheid.

Voor het innovatiethema ‘anders organiseren’ zoeken wij een

Regisseur integrale behandelteams Expertisecentrum Eemsdelta

die samen met de behandelaren van de drie organisaties bouwt aan de nieuwe samenwerking binnen het Expertisecentrum, middels integrale teams en nieuwe coalities.

De ambitie van Expertisecentrum Eemsdelta

De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord willen in de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum (gemeente Eemsdelta) de zorg voor kwetsbare ouderen, kwetsbare kinderen en gezinnen anders vormgeven, zodat deze ook op langere termijn dichtbij beschikbaar blijft. Hiermee wordt ingespeeld op de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking en de druk op de arbeidsmarkt, met name wat betreft een tekort aan hoger opgeleide zorgprofessionals en behandelaren. De urgentie wordt breed gevoeld en het besef dat er samengewerkt en anders gewerkt moet worden is sterk aanwezig.

In het Expertisecentrum werken behandelaren van de drie organisaties – en mogelijk andere toekomstige partners – intensief met elkaar samen, voorbij aan hun eigen organisatorische grenzen. Afgesproken is dat de drie organisaties hun behandelaren samenbrengen in integrale teams, waarbij de regie binnen het Expertisecentrum komt te liggen. Hiermee is continuïteit beter gewaarborgd, doordat behandelaren van verschillende organisaties integraal samenwerken rond de cliënt. Door ontschotting aan de basis kan betere kwaliteit worden geleverd en ontstaat meer werkplezier, waardoor het Expertisecentrum een aantrekkelijke werkgever wordt en beter inspeelt op de tekorten op de arbeidsmarkt.

De integrale teams van behandelaren bieden behandeling, consultatie en advies aan bewoners/cliënten van het revalidatiecentrum, de verpleeghuizen, woon-zorgvoorzieningen van de deelnemende organisaties en aan de inwoners van de gemeente Eemsdelta, die thuis wonen of in een woon-zorgcomplex van een andere zorgorganisatie of dorpscoöperatie. Het Expertisecentrum zal daarmee direct impact maken op de huidige zorgverlening aan kwetsbare ouderen in het gebied.

Functie

De regisseur geeft samen met de behandelaren van de drie organisaties vorm en inhoud aan de integrale teams van behandelaren. De aanpak richt zich op samenkracht en co-creatie; alle deelnemers hebben invloed op het proces en het resultaat van dit proces. Niet vanuit de intentie om het bestaande huis te verbouwen binnen de muren die er al staan, maar door – samen met alle betrokkenen – nieuwe bouwstenen te zoeken, steeds te zoeken naar het overstijgende belang en zo samen een wezenlijk ander huis bouwen. Door middels ‘tweebenig samenwerken’ te zoeken naar nieuwe, innovatieve organiseervormen die onze professionals, maar ook de deelnemende organisaties, anders verbinden.

De regisseur heeft daarbij als hoofdtaak het faciliteren van de ontmoeting tussen behandelaren op een efficiënte manier, redenerend vanuit de cliëntreis. Behandelaren wisselen op deze wijze structureel kennis en kunde uit. Daarnaast faciliteert de regisseur de ontwikkeling van het behandelpakket, naar een behandelaanbod dat kwalitatief en kwantitatief voldoet aan de vragen van de deelnemende organisaties. De regisseur is aanjager van innovatieve ideeën t.a.v. het behandelaanbod, nieuwe coalities en het ontwikkelen van ambulante dienstverlening in samenwerking met ketenpartners.

De regisseur zoekt samen met de behandelaren, en in de samenwerking met andere partners, structurele oplossingen voor dilemma’s in de behandeling van cliënten die door financiële schotten tussen wal en schip raken. De regisseur spreekt behandelaren aan die zich niet aan de afspraken houden.

De regisseur ontvangt leiding van het kernteam dat door directieleden en managers van de drie organisaties wordt gevormd. Er is een programmamanager voor de coördinatie, facilitering en realisatie van het totale innovatieprogramma en daarmee de transitie naar het Expertisecentrum, die de regisseur functioneel aanstuurt.

Profiel

Wij zoeken een gedreven kandidaat met ruime ervaring in complexe veranderprocessen met behandelaren en het werken aan nieuwe concepten, die vanuit visie en drive bouwt aan de ontwikkeling van de innovatielijn ‘anders organiseren’. Die ervaring heeft in het verbinden van mensen en organisaties. Die ervaring heeft met het samenwerken over verschillende organisaties heen en met de spanningen die dat met zich meebrengt. Die over een stevige persoonlijkheid beschikt, inspireert en motiveert. Die het proces leidt op een manier die de samenwerking versterkt, gezamenlijke cultuurontwikkeling beoogt en de eigen regie van professionals stimuleert. De regisseur is visionair, is gericht op samenkracht en durft anders te denken en te handelen.

Dit vraagt om een leiderschap vanuit hoofd én hart, een grote mate van organisatiesensitiviteit en verbindend vermogen. Het vraagt ook om ruimte te geven aan de dialoog en om taal te kunnen geven aan de zaken die in de onderstroom kunnen spelen of moeilijk uit te spreken zijn. Ten slotte is enthousiasme, daadkracht en focus op het resultaat van belang.

Kenmerken

 • Denken, handelen, spreken en schrijven vanuit de visie en ambitie van het Expertisecentrum Eemsdelta
 • Aantoonbaar conceptueel denken en in samenspraak concepten/plannen ontwikkelen
 • Aantoonbaar ervaring met complexe veranderprocessen en met het leidinggeven aan behandelaren in een veranderende context
 • Analytisch denken, verbindend communiceren,
 • Snel de brede context eigen kunnen maken en vertalen
 • HBO+ werk- en denkniveau, met ervaring in de zorg
 • Resultaatgericht, flexibel, klantgericht
 • Aantoonbaar kennis van de problematiek in de regio Eemsdelta

Wat wij bieden

Het betreft een tijdelijke aanstelling vooralsnog voor de periode van 1 jaar, met inschaling op basis van de cao V&V, voor 32 uur per week. De verwachting is dat het transitieproces gedurende ongeveer 2 jaar de ondersteuning van een regisseur nodig heeft.

Meer informatie en solliciteren

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Op de website www.goldeemsdelta.nl vind je meer informatie over de samenwerking tussen de drie organisaties op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen in de gemeente Eemsdelta. Kijk op www.dehoven.nl, www.lentis.nl en www.zonnehuisgroepnoord.nl, voor algemene informatie over de organisaties.

Graag ontvangen wij je reactie uiterlijk 7 maart a.s. via sollicitaties@dehoven.nl.

Voor vragen over bovengenoemde functie kan contact worden opgenomen met Karin van der Vries, directeur verbonden aan het kernteam als directeur zorg vanuit De Hoven, via 050-3672 092.