Joke Wijnen (39 jaar) is directeur Zorg en Bedrijfsvoering en Klinisch Psycholoog bij Lentis. Zij is behandelaar in hart en nieren, maar ze wil ook graag bijdragen aan de ontwikkeling van de zorg en de evaluatie ervan. Daarom voelt zij zich thuis in haar rol als directeur. ‘Maar in welke laag je ook werkt, uiteindelijk is de doelstelling hetzelfde: je wil kwalitatief goede zorg leveren aan de patiënten.’

Je hebt al een mooie carrière achter de rug. Hoe is het allemaal begonnen?

Ik wist altijd al dat ik therapeut wilde worden. Dat hulpverlenersbloed heb ik van huis uit meegekregen. Na mijn studie psychologie in Nijmegen heb ik eerst tien jaar in Noord-Holland gewerkt en onder andere de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog gedaan. Ik wilde een goede therapeut worden die de nodige bagage heeft om complexe psychiatrische problemen te behandelen. Tegelijkertijd is tijdens de opleiding tot Klinisch Psycholoog ook mijn interesse voor management gegroeid. Ik was altijd al graag de kartrekker om iets te ontwikkelen met elkaar waar de patiënt baat bij heeft. Een paar jaar geleden waren mijn man en ik op zoek naar een woonplek met wat grond erbij en toen kwamen we in Friesland terecht. Daar werkte ik bij een regionale ggz-instelling als behandelaar en manager in de forensische psychiatrie. Om de managementkant nog verder te ontwikkelen, heb ik in die tijd een leergang bedrijfskunde en leiderschap gedaan en vervolgens ben ik begonnen aan een Master of Business Administration (MBA) die zich op de gezondheidszorg richt.

Hoe ben je bij Lentis terechtgekomen?

Toen ik in Friesland werkte had ik regelmatig contact met Lentis. Ik merkte dat er professioneel goede en gedreven mensen werken met oog voor de kwaliteit van zorg. Er heerst een aanpak-mentaliteit vind ik. Ik voelde mij prettig in de rol als manager en wilde me daar verder in ontwikkelen. Ik was mij daarom geleidelijk aan het oriënteren richting een functie op directieniveau. Toen er een directie-vacature vrijkwam bij Lentis heb ik gesolliciteerd en in november 2020 ben ik begonnen als directeur.

Kun je iets meer over je functie vertellen?

Ik ben directeur Zorg en Bedrijfsvoering van het cluster FACT & electieve zorg van de volwassenenpsychiatrie van Lentis. In totaal stuur ik, samen met de managers en teamleiders, rond de veertig teams aan. De FACT-teams leveren outreachende zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen, waarbij het team wanneer nodig ook bij de mensen thuis zorg levert. Electieve zorg is poliklinische zorg, dus dan komen mensen voor een behandelafspraak naar de poli.

Ik ben integraal verantwoordelijk voor het cluster: deze integraliteit heeft mij altijd aangesproken, omdat behandelinhoud en bedrijfsvoering hand in hand gaan. Mijn drive zit voornamelijk op de behandelinhoud en kwaliteit van zorg, maar ik heb wel bedrijfsvoeringsaspecten nodig om te kunnen investeren in deze drive. Als directeur van een grote ggz-instelling voel ik mij verantwoordelijk voor het totaalplaatje. Ten eerste wil ik mensen optimaal stimuleren en faciliteren in het leveren van kwalitatief goede en menselijke zorg en dat zij ruimte ervaren om hun expertise in te zetten om te innoveren en de zorg steeds weer te verbeteren. Verder wil ik er ook aan bijdragen dat de medewerkers een leuke baan hebben, dat er goede professionals worden opgeleid, dat de organisatie financieel gezond is en een goede aansluiting heeft met andere zorgpartijen.

Werk je daarnaast nog als Klinisch Psycholoog?

Ik blijf in hart en nieren een behandelaar. Ik denk dat het essentieel is dat je hart bij het hulpverlenen ligt, want dat is waar je het voor doet. Als directeur heb ik vooral veel vergaderingen en overlegmomenten en ben ik overstijgend bezig met het primaire proces op de werkvloer. Het is daarom verfrissend en belangrijk om ook zelf een aantal uren patiënten te blijven behandelen of inzoomt op de zorg op de afdelingen. Het zorgt ervoor dat je affiniteit en betrokkenheid houdt met de patiëntenzorg, hun naasten, de zorgprofessionals en belangrijke partijen uit de regio.