Janet Scholten (47) is 16 jaar geleden bij Lentis begonnen in de nachtdienst en doorgestroomd naar FACT. Twee jaar geleden is ze terechtgekomen bij de crisisdienst van Lentis als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er). “Ik had de crisisdienst in eerste instantie als stageplek voor mijn opleiding bedacht.” De diversiteit van de mensen en de problematiek spreken Janet heel erg aan de crisisdienst. “Je kunt hier niet op de automatische piloot werken en moet continue schakelen en wisselen. Dat vind ik wel heel leuk en ik kan mij niet voorstellen dat mensen hier niet zouden willen werken.”

Wat houdt jouw functie binnen de crisisdienst precies in?

“Ik ben binnen de crisisdienst SPV-er en ik wordt vrij breed ingezet bij de crisisdienst. Een sociaalpsychiatrische verpleegkundige heeft een hele brede expertise en kan worden ingezet in crisiswerk, maar ook bij lopende contacten. Binnen de crisisdienst van Lentis vervul ik de rol van casemanager. De cliënt ziet de casemanager in vervolgcontacten zoveel mogelijk. Ik zet verschillende disciplines in waarvan ik denk dat het wenselijk is. De casemanager is eigenlijk de rode draad in de behandeling om te zorgen dat mensen niet van de ene naar de andere behandelaar gaan en niemand uiteindelijk het overzicht heeft in wat er gebeurt.”

Kun je een werkdag van jezelf omschrijven?

“Ik begin ’s morgens om half 9 met het doorlezen van mijn mail. Ik kijk of er meldingen zijn van cliënten die ik in zorg heb. De verpleegkundige collega’s triageren aan de telefoon en die kunnen komen met een aanmelding. Ik kijk hier naar en bepaal samen met een hoofdbehandelaar de urgentie. Er kan een aanmelding van een huisarts zijn die vindt dat een cliënt vandaag gezien moet worden. Heel vaak zijn het ook mensen die suïcidaal zijn en dan vraagt de huisarts om een specialistische beoordeling. Ik bel altijd eerst de verwijzer voor meer informatie over de cliënt en dan bel ik de cliënt. Die vraag ik hoe het momenteel met hem gaat en wat ik kan betekenen. Eigenlijk leid ik uit dat telefoontje op of de cliënt direct gezien moet worden, of dat het planbaar is naar bijvoorbeeld morgen of overmorgen. Tussendoor kun je nog een telefoontje van een andere verwijzer of een extra triage krijgen die je moet zien. Het is hier hollen of stilstaan. Soms is het heel rustig en komen er nauwelijks aanmeldingen binnen, maar soms moet je ook de tijd en ruimte zoeken. Ik ben dus wel een spin in het web binnen de crisisdienst.”

Je geeft aan dat je een spin in het web bent binnen, vind je dat ook het leukste aan je baan?

“Nee, wat is het leukste vind is de afwisseling. Bij FACT had ik mensen soms jaren in behandeling. Je kon soms van te voren al uitteken hoe de afspraak er uit ging zien. Bij de crisisdienst is het eigenlijk snel. Mensen zijn hier maximaal zes weken in behandeling en daarna moet er eigenlijk wel een vervolgbehandelaar zijn. Ook zijn de problemen hier hele divers en daarom moet je continu creatief nadenken over ‘wat ga ik nu inzetten?’ ‘Wat vind ik hier nu van?’ Waar denk ik dat de schoen wrikt en wat kan ik daarbij inzetten?’ Je bent bezig met hoe kan iemand nou het beste zorg op maat krijgen en dat hoeft echt niet altijd binnen Lentis te gebeuren.”